Oproep ERA-NET Cofund ICT-AGRI FOOD

Een gezamenlijke ERA-NET cofund-oproep werd geopend in het kader van het nieuwe ICT-AGRI FOOD-netwerk, dat zich toespitst op onderzoek naar ‘ICT-enabled agri-food systems’. Het doel van deze oproep is om de Europese agri-food systemen te transformeren naar meer duurzame, weerbare, transparante en meer rechtvaardige systemen.

De projectvoorstellen moet passen binnen 1 van volgende thema’s, die nader toegelicht worden in de oproeptekst

  • TOPIC 1 – “Data-driven ICT platforms and solutions to improve the sustainability of agri-food Systems”
  • TOPIC 2 – “Identify and address barriers for adoption of ICT technologies in the agri- food systems”

Een oproep staat nu open met als deadline voor pre-proposal stage 3 maart 2020 13:00 CET

Voor Vlaanderen zijn ILVO-EV, FWO en VLAIO als financierende partners betrokken bij de call voor het financieren van Vlaamse onderzoekers.

Meer informatie over de oproep kan je vinden: