laatste nieuws

Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid lanceert een nieuwe oproep naar projectvoorstellen voor onderzoek rond biologische landbouw. De geselecteerde onderzoeksprojecten worden gefinancierd met een budget van maximum 150.000 euro. De projectvoorstellen kunnen worden ingediend tot en met 31 mei.

 

Een conceptversie van de nieuwe programmahandleiding en het mandaat van de eerste oproep werd gepubliceerd 

Het zesde Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieprogramma werd goedgekeurd door de Vlaamse en Nederlandse regeringen en ingediend bij de Europese Commissie. Daarmee wordt een belangrijke stimulans gegeven voor verdere Vlaams-Nederlandse samenwerking.

Op 22 maart 2022 wordt een eerste call voor projectvoorstellen binnen het North-West-Europe Programme 2021-2027 opengesteld. 

De cel Contractueel Onderzoek van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu lanceerde terug een oproep voor het indienen van projecten (vrije thema’s en specifieke thema’s).

Het Provinciaal Managementcomité lanceert een nieuwe oproep voor provinciale plattelandsprojecten die de leefkwaliteit op het platteland verbeteren

Binnen het afgebakende LEADER-gebied Hageland kunnen initiatieven ter versterking van het platteland, ook voor de overgangsperiode 2021 en 2022 rekenen op financiële steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant.

Pages

Subscribe to laatste nieuws