laatste nieuws

De nieuwe tv-spot voor bio zoemt in op het verhaal van de biologische producten zelf. Zo willen ze je zelf overtuigen van hun kwaliteiten. Want de mooiste producten vertellen het schoonste verhaal!

Begin juli werd de eerste versie van de tv-spot gelanceerd. Nu is het de beurt aan de tweede. Bio volgt de seizoenen, en er is dus een andere spot voor ieder seizoen. De campagne loopt nog tot 2022, met de steun van de EU.

Bekijk hier de nieuwe tv-spot voor bio.

In kader van zijn Green Deal publiceerde de Europese Commissie op 20 september 2020 zijn Horizon 2020 working programme 2018-2020. Met een budget van 1 miljard euro worden onderzoeks- & innovatieprojecten gefinancierd in 8 thematische gebieden. Area 6 gaat over de Farm to Fork strategie, Area 7 over de Biodiversiteitsstrategie voor 2030.

Binnen Area 6 worden voorstellen verwacht voor het testen en demonstreren van innovatieve systemische oplossingen (innovation actions) voor een van de volgende 6 subtopics, overeenkomstig de dringende uitdagingen in het voedselsysteem:

Nieuwsgierig naar wat er in de lopende COREOrganic projecten gebeurt? De pas verschenen COREOrganic ERAnet nieuwsbrief zet resultaten vanuit enkele projecten in de kijker.

Onkruidbeheer in de kleinschalige bioteelt is nog steeds sterk gelinkt aan manuele arbeid. Het Instituut voor Landbouw-,Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en de onderzoeksgroep AIRO van UGent-Imec slaan daarom de handen in elkaar met de bouw van de CSA-robot om onkruidbeheersing in de kleinschalige bioteelt te automatiseren. De CSA-robot is een multi-inzetbaar en betaalbaar robot-platform dat specifiek ontwikkeld is voor de groententeelt op bedden. 

Choice of appropriate breeds, emphasising improved mother-infant contact and use of agroforestry. Photo: Anne Grete Kongsted

Willen we zinvol reageren op de huidige wereldwijde milieuproblemen dan is er dringend nood aan een fundamentele verandering in de manier waarop we momenteel ons voedsel produceren en consumeren. De veehouderij wordt hierbij in het bijzonder uitgedaagd om nieuwe evenwichten te vinden om daarbij een positieve bijdrage te kunnen leveren.

Verenigingen die erkend zijn als centrum voor de sensibilisering rond meer duurzame landbouw kunnen tot 14 oktober 2020 bij het Departement Landbouw en Visserij demonstratieprojecten indienen. Er zijn vier mogelijke thema’s: “Hitte- en droogteproblemen”, “Alternatieve (eiwit)teelten/ voederrantsoenen in functie van hogere eiwitautonomie”, “IPM als systeembenadering voor actuele of nieuwe problemen en uitdagingen” en “Preventieve gezondheidszorg met het oog op antibioticareductie: vaccinatiestrategieën”.

Voor het PPILOW project zijn twee apps ontwikkeld waarmee vleeskuiken- en varkenshouders het welzijn van hun eigen dieren zelf kunnen meten. De app geeft geautomatiseerde feedback die kan helpen bij het verbeteren van het welzijn van uw dieren en kan daarnaast een goede marketingtool zijn om te laten zien dat uw bedrijf zich bezighoudt met dierenwelzijn. Wij zijn op zoek naar vleeskuiken- en vleesvarkenshouders die willen deelnemen aan de studie die het effect van de app zal evalueren en die zal worden opgestart tussen september en december 2020

V.l.n.r.: Alain Peeters, Felix de Bousies en Joris Relaes (ILVO)(Foto ILVO)

Het eerste grootschalige agro-ecologisch proefplatform in Vlaanderen werd eind juli voorgesteld op het  kasteeldomein van het Oost-Vlaamse Hansbeke. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) heeft daarover een veelbelovende samenwerkingsovereenkomst gesloten met de mede-eigenaar-bio-teler Felix de Bousies en met landbouwconsulent en -onderzoeker Alain Peeters. “Doel is om van het hele domein een proefplatform voor agro-ecologisch onderzoek te maken, parallel aan de gewone exploitatie als biologisch landbouwbedrijf”, klinkt het.

De Europese Technologieplatforms (ETP's) TP Organics, Plants for the Future en Food for Life hebben gezamenlijk een beleidsnota gepubliceerd met aanbevelingen voor onderzoek en innovatie om de meest urgente uitdagingen voor onze voedselsystemen aan te pakken, met de nadruk op primaire productie en consumptie.

Pages

Subscribe to laatste nieuws