Vlaamse Regering subsidieert ILVO voor uitvoeren project 'Bio in beeld, ontwikkelen van kengetallen via systeemgericht onderzoek en participatorisch traject'

In het kader van de 'Oproep onderzoek biologische landbouw 2012' kent de Vlaamse Regering een subsidie toe van 160.000 euro aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in Merelbeke, voor de uitvoering van het project 'Bio in beeld, ontwikkelen van kengetallen via systeemgericht onderzoek en participatorisch traject' voor de periode van 1 november 2012 tot en met 31 oktober 2015. Samen met Bioforum, Biobedrijfsnetwerken, bioadviseurs en andere onderzoeksinstellingen willen de onderzoekers aan het  ILVO een methodiek ontwikkelen om te komen tot concrete kengetallen die bedrijfsbeslissingen naar meer duurzaamheid en competitiviteit op maat van de biologische landbouw ondersteunen.