Oproep voor Europese Innovatiepartnerschappen (EIP), Operationele groepen

Het Departement Landbouw en Visserij doet ook een oproep voor Europese Innovatiepartnerschappen (EIP). Operationele groepen waarin landbouwers en onderzoeksinstellingen samen innovatieve oplossingen zoeken voor concrete problemen of opportuniteiten in de landbouwbedrijfsvoering worden ondersteund.

De focus van de oproep ligt op innovatieve verdienmodellen en welbevinden van de landbouwer. Daarnaast kunnen projectvoorstellen met een thema naar keuze worden ingediend. De opgebouwde kennis wordt nadien breed verspreid.

Land- en tuinbouwers moeten deel uitmaken van de operationele groep, zodat de onderzoeksvragen meer praktijkgericht zijn. Bovendien stimuleert dit de interactie tussen land- en tuinbouwers onderling en leren de onderzoekers hoe hun resultaten in de praktijk gebruikt worden.

Het totale budget bedraagt 600.000 euro. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 75.000 euro per project.

Beide oproepen gebeuren in het kader van het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling, dat via diverse maatregelen de competitiviteit en verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw stimuleert en ondersteunt.

Meer informatie over de oproep EIP vindt u terug op de website van het Departement Landbouw en Visserij bij Europees Partnerschap voor Innovatie. U vindt er ook het aanvraagformulier en de handleiding voor de aanvraag van de subsidie.

De projectaanvragen moeten ten laatste op 30 april 2021 worden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij via het e-loket.