Externe oproep EJP SOIL gelanceerd!

Het European Joint Programme “EJP SOIL - Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils” omvat 24 landen  met een algemene doelstelling om duurzame oplossingen voor landbouwbodembeheer aan te reiken die bjdragen tot belangrijke maatschappelijke uitdagingen waaronder klomaatverandering en de toekomstige voedselvoorziening. Eind april lanceerde het consortium een eerste externe oproep voor onderzoeksprojecten.

Voor de eerste externe oproep zal een procedure in één stap worden gevolgd, waarbij een voorafgaande registratie van het project en de partners van het consortium verplicht is voor het indienen van voorstellen. De preregistratie omvat het uploaden van een projectsamenvatting, inclusief de toewijzing van het project aan een van de in de aankondiging van de oproep genoemde onderwerpen, en de registratie en invoer van de contactgegevens van alle partners van de potentiële consortia.De preregistratie moet voltooid zijn vóór 25 juni 2021 13:00 CEST (Berlijnse tijd, Duitsland).

Voor Vlaanderen is FWO-Vlaanderen financierende partner. Meer details over de financieringsmodaliteiten zijn beschikbaar in het call announcement document. (p32-33)

Deadline voor indienen van projecten is  7 september 2021.

Rationale & Aim

The objective of this call is to foster holistic agricultural soil management practices which will assist making a shift to diversify farming to include a variety of sustainable and environmental practices.

Knowledge gaps in the area of SOC sequestration need to be closed, e.g. by developing soil management options which help to protect existing stocks of soil carbon and store additional C through sequestering CO2 from the atmosphere. Effective CO2 sequestration can help reduce GHG emissions thereby helping to fulfil the objectives of the European Green Deal.

Another objective is to make shift from those agricultural practices that contributes to soil degradation, towards, more sustainable practices and methods. This not only addresses sustainable production but also healthy environment, which can be achieved by, enhancing knowledge about biodiversity, and understanding functionalities and interactions in soils. Strong population growth combined with climate change challenges have placed food security high on the global agenda and therefore it is one of the key elements of the EU’s farm to fork strategy.

Thus, interested project consortia should apply to one of the three topics:

  1. Understanding SOC sequestration (stabilization, storage and persistence)
  2. Soil biodiversity: status, and role in ecosystem services provided by soils
  3. Site-specific or landscape-scale approaches to improve sustainability, resilience, health, and productivity of soils

     

Meer informatie:

- First External Call - NOW OPEN (ejpsoil.eu)