Oproep demonstratieprojecten 2019 rond duurzame landbouw

Verenigingen die erkend zijn als centrum voor de sensibilisering rond meer duurzame landbouw, kunnen tot en met 18 oktober 2019 demonstratieprojecten indienen bij het Departement Landbouw en Visserij.  

Er zijn vier mogelijke thema’s: “MAP6 en Bodemkwaliteit”, “Goede veehouderijpraktijken in functie van preventieve gezondheidszorg”, “Dierenwelzijn: beperking van niet-routinematig toegelaten ingrepen” en “Mechanische onkruidbestrijding – alternatieven voor de huidige chemische onkruidbestrijding”.

Meer informatie over de oproep vind je hier of https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/oproep-demonstratieprojecten-2019-rond-duurzame-landbouw.