Vlaams BioKennisNetwerk

Het Vlaams BioKennisNetwerk bestaat uit Biobedrijfsnetwerken, CCBT en Living lab Agro-ecologie en Biologische Landbouw (LAEBIO), en de stakeholders van deze drie netwerken. Het doel is onderzoek en kennisuitwisseling voor de biologische sector in Vlaanderen te versterken en activiteiten af te stemmen met elkaar om zo te komen tot een efficiënt kennisbeleid voor de biologische sector in Vlaanderen.

Het Vlaams BioKennisNetwerk streeft naar:

  • een draagvlak voor onderzoek biologische landbouw en voeding in Vlaanderen
  • een breed gedragen aansturing van het onderzoek voor de biologische landbouw en voeding
  • het zo optimaal inzetten onderzoeksmiddelen voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding
  • het ontsluiting en doorstroming van onderzoeksinformatie en –resultaten naar eindgebruikers.

Centraal staat vraaggestuurd, systeemgericht onderzoek en co-creatie van kennis: onderzoek op basis van noden vanuit de sector, aandacht voor het productiesysteem, uitwisseling van ervaring en kennis tussen actoren, en kennis op maat van de landbouwer.

Heb je vragen over onderzoek voor de biologische landbouw en voeding? Heb je een idee voor onderzoek of worstel je met een probleem op je bedrijf?  Wil je een project uitschrijven of ben je op zoek naar partners? Aarzel dan niet en contacteer een van onze netwerken:

- Als bioboer of adviseur contacteer je Biobedrijfsnetwerken voor uitwisseling van kennis en/of abonneer je op de maandelijkse nieuwsbrief Biopraktijk  van het CCBT

- Ben je actief in onderzoek? Maak verbinding met de biosector en neem contact op met Biobedrijfsnetwerken, LLAEBIO of CCBT en aboneer je op de maandelijkse nieuwsbrieven Biopraktijk

- Ben je actief in educatie? Het ‘Kennisbronplatform biologische landbouw' is een open digitaal leerplatform voor docenten die lesmateriaal, nuttige info en tips ter voorbereiding van een les(senpakket) over biologische landbouw en voeding gemakkelijk willen vinden en met anderen delen. Meer info vind je hier.

Aanspreekpunten van het Vlaams BioKennisNetwerk zijn:

* An Jamart, coordinator Biobedrijfsnetwerken BioForum
an.jamart@bioforumvl.be, TEL +32 (0)3 286 92 65 / GSM +32(0)487 90 51 05

* Carmen  Landuyt, coordinator CCBT
carmen.landuyt@ccbt.be, TEL +32 (0)9 381 86 86

 *  Lieve De Cock, Living Lab Agro-ecologie en Biologische Landbouw
lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be, TEL +32 (0)9 272 23 52