Studenten onderzochten mogelijkheden van pluimvee als predator in kleinfruit

Een groepje studenten van de Hogeschool Gent, Campus Natuur en Techniek, onderzocht in een project of pluimvee kan ingezet worden als predator in kiwibes. De afgevallen kiwibessen trekken namelijk heel wat fruitvliegjes aan, waaronder insecten als Drosophila suzukii. Deze insecten kunnen schade en productieverlies veroorzaken en liggen vaak aan de basis van secundaire problemen zoals Botrytis. Daarnaast komen op de kiwibesplantages verscheidene onkruidsoorten voor, die mogelijks ook door pluimvee opgeruimd kunnen worden.

De studenten stelden zich de volgende vragen:

  1. Eten kippen het afgevallen fruit op?
  2. Wat zal het gedrag zijn van de kippen op de plantage?
  3. Hoe kunnen kippen gehuisvest worden op een plantage?

Na afloop van het project trokken de studenten volgende conlusies:

Wanneer het gaat over de kippen zelf, zijn er meerdere opties mogelijk. Zowel het ras Isa Brown als het ras Australorp kwamen met een positief resultaat uit de proeven. Deze rassen aten de kiwibessen meermaals op, alsook de aangeboden insecten lieten ze niet links liggen. Daarbovenop zijn deze rassen ook makkelijk en snel te verkrijgen. Zo kunnen afgedankte legkippen (afkomstig van bv. verrijkte kooien of volièresysteem) dienst doen op de plantage van de teler, waardoor er eveneens een hoge eiproductie zal plaatsvinden. Hierop verder gaand is ook de wetgeving omtrent ei-afzet een belangrijk aspect. De telers zullen zich goed moeten informeren hoe de ei-afzet wettelijk kan gebeuren.

Ook naar bemesting van het perceel toe, zal de teler zich in de wetgeving moeten verdiepen. Het zal echter nog extra onderzoek vergen om te weten wat het effect is van de bemesting van kippen op een plantage.

Verder kan er ook nagedacht worden over het combineren van verschillende soorten pluimvee om meerdere doeleinden te bereiken. De effecten en gevolgen van eenden, ganzen of kalkoenen kunnen nog verder onderzocht worden.

Het tweede luik van dit rapport ging dieper in op de huisvesting van de kippen op de plantage. Initieel werd er gedacht aan mobiele huisvesting, maar na de bezoeken aan de verschillende telers, kunnen ook vaste hokken een mogelijkheid bieden. Hier moet echter duidelijk over nagedacht worden zodat dit geen moeilijkheden veroorzaakt voor de teler. Aan de hand van bedrijfsbezoeken kan de werking omtrent huisvesting in de praktijk beter ingeschat worden. Volgende conclusies zijn gebaseerd op ervaringen van telers die reeds werken met kippen op de plantage.

Het voornaamste besluit dat getrokken kan worden uit de uitgevoerde praktijkbezoeken, is dat een hok op de plantage praktisch moet zijn voor de teler. De teler wil niet te veel tijd en arbeid spenderen aan het verzetten van de hokken. Hierdoor kan er ook nagedacht worden over het gebruik van één of meerdere vaste hokken op de plantage. Naar de toekomst toe kan dit aspect van het project verder onderzocht worden om zo tot de ideale huisvesting te komen.

Tot slot kan pluimvee ook een invloed hebben op de aanwezigheid van onkruid op de plantage. Wegens tijdgebrek in de proefperiode is dit echter niet verder onderzocht geweest. Wel zal dit in de toekomst uitgeklaard worden, als gevolg van de toename van de interesse in dit onderwerp.

Download het volledige rapport.

Meer info?
Els Goossens
els.goossens@hogent.be
T + 32 9 243 28 07

Met dank aan: Sara Coussens, Joost De Backer, Aline De Vidts, Laura Maes en Laura Rogge 

bestanden: Kiwi ei project HoGent_Projectrapport 2015 - 2016.pdf

Bron: CCBT,www.biopraktijk.be