Vergelijking van verschillende types bemesting in een bio fruitaanplanting van Conference

Eind 2015 liep het CCBT-project 'Vergelijking van verschillende types bemesting in een bio fruitaanplanting van Conference' af. 

Tot op heden is er zowel in binnen- als buitenland heel weinig aandacht besteed aan het op punt stellen van de bemesting binnen de biologische perenteelt. Wanneer men enkel werkt met snelwerkende meststoffen als bloedmeel geeft men enkel N. Maar ook K is belangrijk. Daarom wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn van drijfmest, digestaat, stalmest, …

Naast de voeding geven deze elementen bovendien nog een zekere hoeveelheid organisch materiaal, wat zeker belangrijk is naar bodemstructuur en bodemleven. De vraag is echter of deze tragere meststoffen wel voldoende N leveren aan het begin van het seizoen. Om dit te ondervangen werd in 2015 bij één object gebruik gemaakt van humuszuren om de mineralisatie en de opname te vergroten.

Lees het samenvattend verslag HIER.

Meer info?
J. Vercammen en A. Gomand
Tel: 011/69.70.81 en 011/69.70.82
E-mail: jef.vercammen@pcfruit.be en ann.gomand@pcfruit.be

Bron: CCBT, www.biopraktijk.be