Stakeholder event in kader van Europees PPILOW project

04 09 2019 - 09:00

In september gaat het vijfjarig H2020-project PPILOW van start (waarvan ILVO en BioForum Vlaamse partners zijn in een consortium van 23 Europese partners). Op 4 september 2019 is er in Parijs (bij het INRA) een vrij toegankelijke kick-off meeting voor alle geïnteresseerden. Deze kan ook via video-conference gevolgd worden.

De registratiegegevens en agenda vind je hier. Registratie kan t/m 31 juli. Het aantal plaatsen om vanop afstand te volgen is wel beperkt.

Het project 'PPILOW: Poultry and PIg Low-input and Organic production systems’ Welfare' is een Europees onderzoeksproject  gericht om het dierenwelzijn bij varkens en pluimvee, gehouden onder biologische condities en vrije-uitloopsystemen, te verbeteren. Concreet gaan de 23 projectpartners samenwerken aan innovatieve oplossingen en tools. Die worden ontwikkeld, getest, gevalideerd en kenbaar gemaakt.

De projectpartners kiezen voor een multi-actor participatie-aanpak. Eerst worden de barrières en verwachtingen voor vooruitgang op het gebied van dierenwelzijn van alle belanghebbende partijen in kaart gebracht. Vervolgens worden nieuwe strategieën ontwikkeld. Door nauwe interactie met veehouders en andere schakels in de productieketen, beleidsorganisaties, burgers en consumenten bevorderen we de implementatie van de innovaties en tools door de eindgebruikers maximaal. In samenspraak maken we een selectie van de meest beloftevolle strategieën. Die gaan in verder experimenteel en praktijkonderzoek, tegelijk beoordelen we ze ook op hun economisch, sociaal en milieutechnisch draagvlak, en worden er bruikbare bedrijfsmodellen rond uitgewerkt.

Partner ILVO focust op drie thema's: 1. het houden van leghennen met intacte snavels onder biologische condities en vrije-uitloopsystemen. ILVO evalueert hierbij mogelijkheden om verenpikken en kannibalisme tegen te gaan, zoals de invloed van het ontwerp van de uitloop of het aanbieden van levende vliegenlarven,  2. bij traaggroeiende vleeskippen kijkt ILVO of de weerstand van de dieren te verbeteren valt vanuit een verbeterd broedproces, 3. ILVO coördineert het optimaliseren van bestaande apps (voor varkens- en pluimveehouders) om dierenwelzijn op bedrijven met vrije uitloop te beoordelen. We beoordelen de effectiviteit van geoptimaliseerde zelfscantools op zowel varkens- als pluimveebedrijven met vrije uitloop.

De onderzoeks- en projectpartners verwachten een maximale implementatie van de innovatieve tools en strategieën ter bevordering van dierenwelzijn door de eindgebruikers. Er is voorzien in een apart werkpakket voor kennisverspreiding op alle belanghebbende niveaus (wetenschappelijk onderzoek, productieketen, politiek en maatschappij).

 

Locatie: 
INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) 147 rue de l’Université, 75007 Paris, France Amphitheater, 1st floor