Welzijn van varkens en kippen in biologische en andere vrije uitloop-systemen

In september werd in Parijs (bij het INRA) het Europese Horizon 2020 project PPILOW afgetrapt. Tijdens de startdag van deze driedaagse kick-off meeting werden de grote lijnen voorgesteld voor het brede publiek. Vervolgens werden de plannen voor het eerste werkjaar geconcretiseerd en onderling afgestemd.

Dit project (voluit Poultry and PIg Low-input and Organic production systems’ Welfare), waarbij ILVO en BioForum Vlaamse partners zijn in een consortium van 23 Europese organisaties, loopt 5 jaar en wil kijken naar hoe in de biologische en andere vrij uitloop-systemen het welzijn van kippen en varkens verder  verbeterd kan worden.

Met de hele sector

Hoe kunnen we bijvoorbeeld verenpikken en kannibalisme zoveel mogelijk vermijden in de pluimveehouderij? En wat doen we met castratie van beren in de varkenshouderij?

Het zijn maar enkele voorbeelden. De eerste stap is dan ook om de belangrijkste problemen rond dierenwelzijn van varkens, leghennen en vleeskippen in kaart te brengen. Daarna begint het echte werk: met welke innovatieve oplossingen kunnen we die uitdagingen de baas?

Zo’n project kan enkel goed werken als de volledige sector (inclusief de consument) betrokken wordt. Tevens moet er rekening worden gehouden met de praktische en economische haalbaarheid van de resulterende beloftevolle innovatieve strategieën.

PPILOW zal daarom sterk inzetten op co-creatie: we betrekken niet alleen de veehouder, maar ook toeleveranciers, wetenschappers, verwerkers en retailers tot beleidsmakers. Door alle actoren en stakeholders regelmatig rond de tafel te zetten, willen we tot gedragen innovaties komen. Voorbeelden van thema’s die tijdens zulke gesprekken aan bod kunnen komen zijn de mogelijkheden voor afzet van vlees van ongecastreerde varkensberen, de inrichting van de uitloop van de leghennen of het gebruik van dubbeldoelkippen.

Concrete resultaten

Onderzoekscentrum ILVO heeft onder meer een tool ontwikkeld waarmee veehouders het dierenwelzijn op hun bedrijf zelf kunnen opmeten en evalueren. Tijdens het PPILOW project zal onder andere nagegaan worden of door het gebruik van deze app door de varkens- en pluimveehouders ook effectief het dierenwelzijn op de bedrijven zal verbeteren.

Het project moet uiteindelijk immers uitmonden in een lijst met toepassingen of methodes die het dierenwelzijn van de varkens en kippen effectief verhogen, én die ook economisch, sociaal en voor de omgeving een meerwaarde zijn. Maar we gaan ook voor concrete resultaten: de meest veelbelovende strategieën zullen ook effectief op een aantal bedrijven toegepast worden.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N°816172

Voor meer informatie over het project: