Bio in Beeld: ontwikkelen van kengetallen via systeemgericht onderzoek en participatorisch traject

Eind 2015 liep het 3-jarig ADLO project ‘Bio in Beeld’ ten einde, gebaseerd op een samenwerkingsverband tussen onderzoek (ILVO, Inagro, Proefbedrijf Pluimveehouderij), adviseurs (Wim Govaerts en Co) en Bioforum als organisator van de biobedrijfsnetwerken.

‘Bio in beeld’ beoogde een beter inzicht te krijgen in de succeselementen voor een geslaagde biologische bedrijfsvoering. Hiertoe werd een transdisciplinaire en systeemgerichte aanpak toegepast in 4 sectoren (groenten-akkerbouw, vleesveehouderij, melkveehouderij, pluimveehouderij). Per sector werd het biologische bedrijfssysteem met knelpunten in beeld gebracht. Dit werd concreet gemaakt door waar mogelijk cijfermateriaal hieraan te koppelen. Via het opzetten van discussiegroepen werd dit alles in de context van het individuele bedrijf geplaatst. Als gevolg van het transdisciplinaire karakter van de aanpak, werd een verschillend proces doorlopen in de verschillende sectoren. De snelheid en effectiviteit waarmee het proces voltrokken werd, was ondermeer afhankelijk van de eigenlijke betrokkenheid van de landbouwers, de initiators van het proces en de samenwerking met de onderzoekers.

Een brochure vat een deel van de onderzoeksresultaten samen en is gericht naar landbouwers en experten. De brochure geeft inzicht in de succesfactoren van een biologische bedrijfsvoering en beschrijft hoe de invulling van deze succesfactoren gebaseerd is op een zoektocht voor elke individuele landbouwer afgestemd op de eigenheid van zijn bedrijf.

Het ADLO project ‘Bio in Beeld’ werd financieel ondersteund door de Vlaamse Overheid (Departement Landbouw en Visserij).

Meer info?

Jo Bijttebier (ILVO), jo.bijttebier@ilvo.vlaanderen.be

Onderzoeksdatabank NOBL/CCBT