Oproep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Met de subsidieoproep ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ wil viceminister-president Homans organisaties aanzetten om mvo op een structurele manier in de organisatie op te nemen. Dit is voor individuele organisaties vaak een hele uitdaging. Daarom is deze oproep gericht naar samenwerkingsverbanden of intermediaren. De nadruk ligt op projecten die een brede impact (kunnen) hebben.

Deze oproep past in het kader van het (mvo-)beleid van de Vlaamse overheid. Het doel is om voor een versnelling te zorgen en meer bedrijven aan de slag te laten gaan met maatschappelijke verantwoordelijkheid (mvo). Maatschappelijke verantwoordelijkheid op een structurele manier in de organisatie opnemen is vaak een grote uitdaging voor organisaties. Daarom is er ook een faciliterende rol weggelegd voor intermediairen. Door bijvoorbeeld:

  • generieke instrumenten en kaders (duurzaamheidsverslaggeving, iso26000, tools voor ketenbeheer, stakeholderidentificatie, SDG’s) te vertalen of te ontwikkelen naar specifieke doelgroepen/sector of
  • samenwerking aan te moedigen om duurzaamheidsuitdagingen aan te gaan.

Deze oproep moet:

  • de drempels verlagen voor individuele organisaties (kmo’s, social profit en andere organisaties) bij het bepalen of opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • zorgen voor duurzame dienstverlening, kennisopbouw en ervaring bij intermediairen rond maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De oproep beoogt een concrete toepassing in kmo’s en organisaties met eventueel begeleiding on-site door gekwalificeerd personeel of dienstverleners. Hierdoor krijgen de bedrijven van de bewuste (sub)sector of waardeketen een hapklaar instrument/plan/aanpak/charter om aan de slag te gaan met hun (gezamenlijke) duurzaamheidsuitdagingen. Belangrijk hierbij is dat het gaat over een nieuw instrument, product of dienstverlening en niet over de reguliere dienstverlening die reeds bestaat.

De looptijd van de projecten bedraagt maximum 18 maanden en loopt van 1 december 2016 tot en met 31 mei 2018. Het beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 480.000 euro.

Indieningsdatum: 12 september 2016.

Meer info