FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu lanceert oproep voor onderzoek

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kent toelagen toe voor wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het beleid inzake voedselveiligheid en dieren- en plantengezondheid. Alle Belgische onderzoeksinstellingen kunnen op deze oproep inschrijven. De organisatie van de oproep en het beheer van de selectieprocedure is in handen van de cel Contractueel Onderzoek.

Naast een oproep voor onderzoeksprojecten rond vastgelegde thema’s (RT: Targeted Research) is het mogelijk onderzoeksvoorstellen in te dienen rond onderwerpen door onderzoekers zelf bepaald (RF: Free Research).

De richtlijnen voor het indienen van nieuwe thematische  en vrije onderzoeksprojecten voor het jaar 2017 zijn nu beschikbaar op www.health.belgium.be/contractueelonderzoek.

Alle informatie is terug te vinden onder de rubriek "openstaande oproepen".  

Fase 1: de uiterste datum voor het indienen van de RT- en RF-intentieverklaringen is vrijdag 9 september 2016 om middernacht.

Fase 2: de uiterste datum voor het indienen van de gedetailleerde RT- en RF-projectvoorstellen is vrijdag 24 februari 2017 om middernacht.

Bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu