Oproep voor kandidaten voor Engelstalige online cursus ‘“Challenges of Organic Arable Farming”

OK-Net Arable is een project gericht op het verhogen van de productiviteit en de kwaliteit van biologische akkerbouw in Europa, door het verbeteren van de uitwisseling van kennis tussen landbouwers, bedrijfsadviseurs en wetenschappers. In het kader van dit project zal van 3 april tot 30 juni een online cursus georganiseerd worden. Het doel van de cursus is om studenten en professionals vertrouwd maken met de nieuwste inzichten, context en concepten van de biologische akkerbouw en nieuwe instrumenten en praktijken aan te bieden om de huidige moeilijkheden in verband met de productie aan te pakken.

Aan het eind van de cursus zullen de deelnemers hun eigen kritisch denken kunnen ontwikkelen, vertrouwd zijn met de nieuwe bedreigingen van de biologische akkerbouw en zijn belangrijkste aspecten zoals bodemvruchtbaarheid, nutriëntenmanagement, ziekten en plaagcontrole, onkruidmanagement en gewasspecifieke aspecten. Bovendien zullen de deelnemers een community of practice vormen door het delen van vragen en informatie over nieuwe trends in de biologische akkerbouw op Europees niveau.

Je aanmelden voor deze cursus kan tot 15 maart 2017. Meer informatie over deze cursus vind je via deze link.