ERA-Net SusCrop lanceert een 2de transnationale oproep!

Het ERA-Net SusCrop (Sustainable Crop production) lanceert een 2e oproep voor transnationale onderzoeksproject met topics die zeker ook kansen bieden voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding!

Met deze nieuwe gezamenlijke call willen de partners binnen het SusCrop Eranet wetenschappelijke transnationale onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten ondersteunen die bijdragen aan de verbetering van de duurzaamheid (milieu, economie en maatschappij) en de veerkracht van gewasproductie. In de oproep wordt nadruk gelegd op de manier waarop de projecten kunnen bijdragen aan voedsel- en nutritionele zekerheid in het licht van klimaatsverandering. Verder stimuleert deze 2e oproep de verbinding tussen onderzoekers met expertise in het domein van duurzame gewasproductie en belanghebbenden (SME’s, landbouwers, ea;) om  impact te vergroten, kennisuitwisseling te simuleren en de toepassing van de resultaten te vereenvoudigen en optimaal bij te dragen aan een duurzame gewasproductie in Europa.

De ingediende voorstellen moeten multidisciplinair zijn en ten minste één van de volgende onderwerpen behandelen:

1. Enhancement of new and/or predictive breeding technologies and the development of new genotypes leading to new phenotypes towards the release of improved crop varieties that are capable to adapt to future changes in environmental and climatic conditions. Projects could also target improvement of variety selection processes to support agroecological practices. 

2. Development and exploitation of integrated pest and crop management methods and practices. This includes, for example, basic and translational research leading to practical on-farm applications and/or the development of novel detection systems for integrated pest and crop management.

3. Improvement of resource-use efficiency of cropping systems by agroecological approaches to increase the efficiency of nutrient, water and energy utilisation. This could include the use of improved crops.

4. Investigations on agricultural crops as part of an ecosystem. Studies must have a clear focus on interactions between plants and other organisms leading to practices that support more sustainable agriculture.

De Oproep staat open voor zowel fundamenteel als toegepast onderzoek.

Vanuit Vlaanderen wordt door VLAIO 1000 000 € ter beschikking gesteld van Vlaamse onderzoeker met een max van 500 000€ per project. De middelen die VLAIO beschikbaar stelt zijn deze voor bedrijfssteun. Onderzoeksinstituten/universiteiten/Hogescholen kunnen deelnemen aan een onderzoeksproject als onderzoekspartner of onderaannemer voor een Vlaams bedrijf.  Zij kunnen in deze oproep niet rechtstreeks subsidie aanvragen bij VLAIO. Voor meer informatie over deze oproep neem contact op met het Vlaams contactpunt: marianne.claessens@vlaio.be

Projecten kunnen 1 tot 3 jaar duren.

Consortia bestaan uit ten minste 3 partners gefinancierd door minimum 3 verschillende in SUSCrop deelnemende landen die een budget ter beschikking stellen van de call.

Deadline voor indienen van pre-proposals in uitgesteld naar  28 april 2020 (13:00 CEST)

Meer informatie over de call vind je:  https://www.suscrop.eu/call2