De Europese Commisie publiceert zijn Farm to Fork strategie met aandacht voor biolandbouw

De Europese Commisie publiceerde eind mei zijn Farm to Fork strategy als onderdeel van de Europese Green Deal. De Europese Green Deal is het overkoepelende beleidskader van de Europese commissie met als doel Europa klimaatneutraal te maken tegen 2050. In de Farm to Fork strategy wordt een specifieke rol voor biolandbouw als een van de hoekstenen voor een Europe gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem naar voorgeschoven.

In mei publiceerde de Europese Commissie zijn Farm to Fork strategy. De Farm to Fork-strategie (F2F) moet de overgang mogelijk maken naar een duurzaam Europees voedselsysteem dat de voedselzekerheid waarborgt en de toegang tot gezonde diëten die afkomstig zijn van een gezonde planeet, garandeert.

De F2F-strategie is bijzonder omdat het de eerste keer is dat het EU-voedselbeleid een alomvattende strategie heeft, die alle stadia van het voedselsysteem omvat en consumenten en producenten centraal stelt. Aangezien de landbouw in de EU momenteel 10,3% van de broeikasgassen in de EU vertegenwoordigt, is de F2F-strategie van cruciaal belang om de EU Green Deal te verwezenlijken. Europese boeren, vissers en aquacultuurproducenten spelen een sleutelrol in de overgang naar een rechtvaardiger en duurzamer voedselsysteem. Ter ondersteuning zullen er nieuwe financieringsstromen en ecoregelingen komen om duurzamere praktijken aan te nemen, via het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het gemeenschappelijk visserijbeleid.

De strategie heeft 27 concrete acties met doelstellingen om het voedselsysteem van de EU tegen 2030 te transformeren, waaronder:

  • een vermindering met 50% van het gebruik en het risico van pesticiden,
  • een vermindering met ten minste 20% van het gebruik van meststoffen
  • een vermindering met 50% van de verkoop van antimicrobiële stoffen die worden gebruikt voor gekweekte dieren en aquacultuur
  • een toename tot 25% van de Europese landbouwgrond in biologische landbouw, waarvan het huidige niveau 8% bedraagt

Meer info over de Farm to Fork strategy vind je hier.