12 nieuwe projecten geselecteerd binnen de Joint CORE Organic/Susfood 2019 call

Om nieuwe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, bundelden de ERAnetten CORE Organic en SUSFOOD2 hun krachten in een gezamenlijke transnationale projectoproep ‘Towards sustainable and organic food systems’ in 2019. Het netwerk bestaat uit 21 financieringsorganen uit 18 landen of regios en zette ongeveer 9,5 miljoen € voor transnationaal onderzoek in. In stap 2 van de transnationale oproep werden 29 consortia uitgenodigd om een gedetailleerd voorstel uit te werken en in te dienen dat door de leden van de call board op zijn geschiktheid en door een internationale expertengroep op hun wetenschappelijke inhoud geëvalueerd werd.

Op basis van deze evaluatie door deskundigen werden op 18-19 juni ll 12 projecten geselecteerd binnen 4 thema’s:

1) Resource-efficient, circular and zero-waste food systems

 • Leverage points for organic and sustainable food systems (FOODLEVERS)
 • Fermentation-induced valorization of side stream blends from oilseed and dairy industry (FERBLEND)
 • High quality and nutrient rich food through crop waste-derived biostimulant and biopesticide (Bio4Food)
 • ALfalfa for sustainable Livestock farming systems: Improve alfalfa -rhizobia symbiosis and New feeding strategy based on ecological leftovers (ALL-IN)
 • Organic agro- food systems as models for sustainable food systems in Europe and Northern Africa (SysOrg)
 • The use of live insect larvae to improve sustainability and animal welfare of organic chickens production (Poultrynsect)
 • PRotein and biOmolecules sources for nutritional security and biodiVersity of bakery products in a cIrcular fooD system (PROVIDE) 

In dit thema worden Vlaamse partners binnen de projecten FOODLEVERS en Poultrynsect gefinancierd door het Departement Landbouw en Visserij. Binnen het project Bio4Food kunnen Vlaamse projectpartners rekenen op steun vanuit het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

2) Diversity in food from field to plate  

 • Diversifying sustainable and organic food systems (FOOdIVERSE)
 • Sustainable production of innovative sparkling wine (SPiwi)

In het project SPiwi kunnen de Vlaamse partners eveneens rekenen op steun vanuit het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

3) Mild food processing

 • Innovative Mild Processing Tailored to Ensure Sustainable and High Quality Organic Fruit Products (MILDSUSFRUIT)
 • Innovative High pressure process to increase the preservation of ready-to-eat Organic FOOD (HO-FOOD)
 • Mild Innovative Treatment for Wine Stabilisation (MI-WINE) 

4) Sustainable and smart packaging.

Geen projecten werden gefinancierd.

De 3 jarige projecten zullen starten in de loop van de  herfst van 2020. Meer gedetailleerde informatie zal van zodra beschikbaar verder gedeeld worden.

Meer info: