EU ROADMAP project,ook aandacht voor verdere reductie van antimicrobiële middelen in de biosector

Het ROADMAP project ‘Rethinking of Antimicrobial Decision-Systems in the Management of Animal Production’ heeft als algemeen doel de transitie naar een verstandig gebruik van antimicrobiële middelen (AMU) in de dierlijke productie in verschillende contexten te bevorderen om zo antimicrobiële resistentie (AMR) te beheren. Hierbij gaat men ervan uit dat er geen ‘one-size-fits-all’ oplossing bestaat. Verschillende strategieën zijn nodig om rekening te houden met de lokale omstandigheden die worden bepaald door sociale, economische, technische en institutionele variabelen.

In het ROADMAP project wordt gewerkt met case-studies die plaatsvinden in 10 verschillende landen (Zweden, Denemarken, Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Vietnam en Mozambique) en 4 productiesectoren (varkens, pluimvee, zuivel en rundvlees). Deze zijn gecategoriseerd in drie clusters die helpen kritische reflecties te ontwikkelen over de huidige strategieën die gericht zijn op het reduceren van AMU.

Een van deze case studies clusters (CSC2) is gericht op het bestuderen van strategieën om het gebruik van antimicrobiële middelen in alternatieve veehouderijsystemen verder te verminderen, hierbij worden zowel biologische bedrijven als intensieve systemen die willen doorgroeien naar een antibiotica vrije standaard beschouwd. Het vergelijken van cases binnen de verschillende clusters moet helpen om de verschillen en overeenkomsten van systemen beter te begrijpen, en hoe boeren en belanghebbenden omgaan met de coëxistentie van verschillende systemen en hun respectieve mogelijkheden (bijvoorbeeld wanneer boeren hun productie verdelen over verschillende soorten normen). Partnerlanden waarin men met living labs binnen biologische productiesystemen en –sectoren aan de slag wil gaan, zijn o.a. Frankrijk, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Denemarken en Vietnam.

ROADMAP zal vanuit een transdisciplinair en multi actor perspectief innovatieve conceptuele benaderingen ontwikkelen om in contact te komen met diergezondheidsprofessionals, belanghebbenden en beleidsmakers. Het zal strategieën op maat aanpassen, combineren en produceren om het gebruik van anitmicrobiële middelen in diverse productiesystemen in Europa en lage- en middeninkomenslanden te verminderen. Het Europese project ROADMAP is een 4 jarig project gefinancierd binnen het H2020 workprogramma en ging in 2019 van start. Vlaamse partners binnen het project zijn ILVO en DGZ.

Een project om zeker ook vanuit de biosector in Vlaanderen in het oog te houden!

Meer info over het project vind je hier: https://www.roadmap-h2020.eu/

Contactpersonen Vlaanderen:

The ROADMAP project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 817626.