Mogelijkheden, uitdagingen en visie voor een toekomstig Europese biologische dierlijke productie

Choice of appropriate breeds, emphasising improved mother-infant contact and use of agroforestry. Photo: Anne Grete Kongsted

Willen we zinvol reageren op de huidige wereldwijde milieuproblemen dan is er dringend nood aan een fundamentele verandering in de manier waarop we momenteel ons voedsel produceren en consumeren. De veehouderij wordt hierbij in het bijzonder uitgedaagd om nieuwe evenwichten te vinden om daarbij een positieve bijdrage te kunnen leveren.

Coördinatoren en vertegenwoordigers van zes verschillende COREorganic projecten en de redacteur van een recent verschenen boek over biologische veehouderij droegen bij tot een keynote lezing die werd gepresenteerd tijdens de virtuele IAHA (IFOAM animal health alliance) conferentie van 21-22 september ll. Het document gaat over meerdere diersoorten en deelt ervaringen uit projecten en biedt een aantal toekomstige perspectieven en gedachten over de huidige uitdagingen.

Een samenvatting werd gepubliceerd in de laatste COREOrganic nieuwsbrief.

De volledige tekst is terug te vinden in de proceedings van de IAHA conferentie.

Photo: Anne Grete Kongsted, AGRO, Aarhus University, Denmark.