Joint call Biodiversa en JPI Water gelanceerd!

BiodivERsA en Water JPI publiceerden op 5 oktober 2020 hun gezamenlijke call met betrekking tot het thema: Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems.  

Deze oproep zal betrekking hebben op de volgende drie niet-exclusieve thema's:

  • Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions
  • Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration
  • Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions

Deze gezamenlijke oproep omvat een focus op zoetwaterwatersystemen, maar ALLE omgevingen (D.W.Z. TERRESTRISCHE, ZOETWATER EN MARINE) komen in aanmerking.

De call volgt een 2-stapsprocedure. De deadline voor het indienen van pre-proposals is 7 december 2020.

De Vlaamse financieringspartners binnen de call zijn FWO (beschikbaar budget 700 000€) en Belspo (beschikbaar budget 300 000€). Meer informatie over financieringsvoorwaarden vind je hier.

Algemen informatie over de call vind je hier. Verdere meer gedetailleerde informatie vind je in het call document.