COST Open Call

Submit COST Action proposal | Information on COST Open Call

Tot 29 oktober 2021 (12:00 's middags) kunnen Cost action-voorstellen die bijdragen aan de wetenschappelijke, technologische, economische, culturele of maatschappelijke kennisontwikkeling en ontwikkeling van Europa  ingediend worden . Multi- en interdisciplinaire voorstellen worden sterk aangemoedigd. De indiening-, evaluatie-, selectie- en goedkeuring- (SESA) procedure is volledig wetenschap en technologie-gedreven en zal zorgen voor een eenvoudig, transparant en concurrerend evaluatie- en selectieproces, een weerspiegeling van de bottom-up, open en inclusieve principes van COST.

Meer info over de COST Open Call vind je hier.

COST - Europese samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie - is een Europees intergouvernementeel kader voor internationale samenwerking tussen nationaal gefinancierde onderzoeksactiviteiten. Het speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de wetenschappelijke en technologische samenwerking in Europa en vormt een belangrijke pijler van de Europese onderzoeksruimte.

Hoe functioneert COST:

In plaats van zelf onderzoek te financieren, brengt COST onderzoeksteams in diverse landen die rond specifieke thema's werken met elkaar in contact en ondersteunt het netwerkactiviteiten, conferenties, korte wetenschappelijke uitwisselingen en publicaties. De coördinatieactiviteiten ontvangen steun uit het OTO-kaderprogramma van de EU.

Er hoeven slechts vijf lidstaten deel te nemen, maar bij sommige acties zijn onderzoeksteams met deelnemers uit vijftien tot vijfentwintig lidstaten betrokken ("à la carte"-principe).

Meer info vind je hier.