Oproep transnationale onderzoeksprojecten Biodiversa+ geopend!

Biodiversa+, het Europese Biodiversity Partnership, kondigt zijn eerste gezamenlijke oproep voor transnationale onderzoeksvoorstellen voor 2021 -2022 ‘ Ondersteuning van biodiversiteit en bescherming van ecosystemen over land en zee’ (“Supporting biodiversity and ecosystem protection across land and sea”) aan.

Met deze oproep gaat Biodiversa+ officieel van start (een formeel lanceringsevenement is gepland van 17-18 november 2021. Save the date & register for virtual participation.)

Deze oproep heeft tot doel transnationale onderzoeksprojecten (looptijd 3 jaar) te ondersteunen die betrekking hebben op een of meer van de drie onderstaande (niet-exclusieve) thema's:

  • THEMA 1 - Kennis voor de identificatie van prioritaire instandhoudingsgebieden, de totstandbrenging van doeltreffende en veerkrachtige ecologische netwerken, de verbetering van de soortgerichte bescherming en het behoud van de genetische diversiteit
  • THEMA 2 - Meervoudige kosten en baten van biodiversiteits- en ecosysteembescherming: synergieën en trade-offs
  • THEMA 3 - Doeltreffend beheer en billijke governance om gedurfde instandhoudingsresultaten te bereiken

Projecten die aspecten van verschillende thema's combineren, worden aangemoedigd. Deze oproep is gericht op de bescherming van de biodiversiteit in het wild. Dit omvat bijvoorbeeld niet inspanningen voor het herstel van habitats en soorten, of behoud ex situ. 

De oproep heeft betrekking op alle milieus, d.w.z. terrestrische, zoetwater- en mariene milieus. Ook landbouwgebieden komen in aanmerking maar moeten gezien worden in context van de doelstellingen van de verschillende thema’s .De oproep heeft ook betrekking op onderzoek naar het behoud van de biodiversiteit in de ultraperifere gebieden (UPG's) en de landen en gebieden overzee (LGO's) van de EU.

Het betreft een oproep in 2 stappen met een deadline voor indienen van pre-voorstellen op 30 november 2021 (15:00 CET).

 

Voor Vlaanderen participeren als deelnemende financieringsorganisaties in de Biodiversa+ call:

  • Belspo, totaal gereserveerd budget 500 000 – 700 000 €
  • FWO, totaal gereserveerd budget 750 000 €

Meer informatie over de oproep: BiodivERsA: OPEN CALL of het call doucment vind je hier