Samen naar een optimale voedersamenstelling voor biologische biggen

Waarom eten biologische biggen - ondanks hun hogere speenleeftijd - minder goed rond het spenen? En hoe kunnen we biologisch speenvoeder formuleren en produceren die beter door de biggen worden opgenomen rekening houdend met de nutriëntenbehoeften van de biologische biggen en binnen een bepaalde prijsvork. Vragen waarover ILVO, Varkensloket, biologische varkenshouders, Universiteit Gent, CCBT, Bioforum en Molens Dedobbeleer zich bogen binnen de operationele groep BioBIG. Doel van de operationele groep was de samenstelling en de opname van speenvoeder te verbeteren zodat de varkenshouders hun biggen efficiënter (o.a. toename van de gezondheidsstatus, technische prestaties, lagere voederkost) kunnen spenen.

De relevante (praktijk)kennis en resultaten uit internationaal (bio-)onderzoek over de voederstrategie werden hiervoor gebundeld. Biologische varkenshouders werden bevraagd om inzicht te krijgen in de succesfactoren en knelpunten betreffende het speenmanagement in de biologische productie. Een paar alternatieve voeders werden in praktijkproeven bij biologische varkenshouders en een voederproef bij ILVO uitgetest. 

Tijdens het project bleek al snel dat naast de voedersamenstelling ook andere aspecten van belang waren bij het vlot verlopen van het speenproces, zoals huisvesting, hygiëne, gezondheidsstatus en management. Mogelijke praktische oplossingen om de speenvoedersamenstelling en het -management te verbeteren werden met elkaar gedeeld.

De operationele groep BioBIG ‘Samen naar een optimale voedersamenstelling voor biologische biggen’ liep dit voorjaar af. Met een eindbrochure worden geïnteresseerden enkele handvatten aangereikt om de voederopname door de biggen te stimuleren en het speenproces van biggen vlotter te laten verlopen.

Meer informatie?
Sarah Desmet, sarah.desmet@varkensloket.be

Bron: Varkensloket, Samen naar een optimale speenvoedersamenstelling voor biologische biggen | VARKENSLOKET