LEADER-oproep voor plattelandsprojecten in het Hageland

Binnen het afgebakende LEADER-gebied Hageland kunnen initiatieven ter versterking van het platteland, ook voor de overgangsperiode 2021 en 2022 rekenen op financiële steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant.

Plattelandsprojecten komen in aanmerking als ze binnen één van onderstaande invalshoeken vallen:

  • Leefbare dorpen
  • Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw en plattelandsgemeenschap
  • Profilering en promotie van de streekidentiteit (Met inbegrip van toerisme en recreatie) 

Binnen deze overgangsperiode 2021-2022 wordt door Vlaanderen  gevraagd aandacht te geven aan volgende accenten:

  • Eenzaamheid op het platteland
  • Lokale landbouw en korte keten
  • Biodiversiteit

Deze oproep heeft betrekking op middelen beschikbaar voor het budgetjaar 2022 en de restmiddelen van het budgetjaar 2021. Voor deze oproep is hierdoor € 367.257 beschikbaar. 

Op de LEADER Hageland+ website vind je de volledige projectoproep terug, alsook inspiratie in het overzicht van alle ondersteunde projecten. Je vindt er ook tips voor het schrijven van een projectvoorstel, een handleiding voor het plattelandsloket, etc. >> http://www.hagelandplus.be/web/docs

Projecten moeten digitaal ingediend worden via het Plattelandsloket: www.vlm.be.
Dit kan vanaf 1 februari 2022 tot dinsdag 31 mei 2022 om 16u

Met vragen of voor bijkomende informatie: neem contact op met het LEADER-secretariaat:
Pierre-Bernard Van Acker
0474 43 74 11
hagelandplus@vlaamsbrabant.be