Nieuwe oproep onderzoek vanuit FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

De cel Contractueel Onderzoek van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu lanceerde terug een oproep voor het indienen van projecten (vrije thema’s en specifieke thema’s).

De richtlijnen voor het indienen van nieuwe thematische (RT), vrije (RF) en transnationale Euphresco (RI) onderzoeksprojecten bij de cel Contractueel Onderzoek van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vind je op www.health.belgium.be/nl/contractueelonderzoek onder de link “openstaande oproepen”.

De uiterste datum voor het indienen van de RT- en RF-intentieverklaringen en de RI “Expressions of Interest” is DINSDAG 26 APRIL 2022 om 12u ’s middags stipt