Interreg Vlaanderen-Nederland lanceert eerste oproep

Het zesde Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieprogramma werd goedgekeurd door de Vlaamse en Nederlandse regeringen en ingediend bij de Europese Commissie. Daarmee wordt een belangrijke stimulans gegeven voor verdere Vlaams-Nederlandse samenwerking.

Interreg Vlaanderen-Nederland stelt de komende zeven jaar opnieuw middelen ter beschikking aan organisaties die rond deze en andere thema’s vernieuwende projecten willen opzetten. De eerste oproep werd op 10 februari gelanceerd. Het programma wil hiervoor maximaal € 69 miljoen toekennen, wat staat voor iets meer dan 1/3e van de beschikbare middelen. Deze eerste projectoproep wordt afgesloten op 31 maart 2022, om 18:00.

Meer info vind je hier.