NOBL-bericht Februari 2021

Beste lezer,

Zoals steeds plaatsen we met deze nieuwsbrief gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker en brengen we kansen voor onderzoek onder de aandacht.

Jij of je organisatie organiseert een activiteit die relevant is voor de biologische landbouw- en voedingssector? Of zet je graag je onderzoek relevant voor de biologische sector even in de kijker? Laat het weten en/of schrijf een kort artikeltje en stuur het naar lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be. Dan zorg ik dat het de nodige aandacht krijgt en in de volgende NOBL-berichten wordt opgenomen.

Veel leesgenot!

Lieve, coördinator NOBL

Contact: lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be, www.nobl.be

 

In de kijker

Europese agro-ecologische initiatieven in beeld

Geïnteresseerd in agro-ecologische initiatieven in 11 Europese landen?  Het Agroecology Europe Youth Network (AEEUYN) ondersteund door Agroecology Europe publiceerde recent een overzicht van initiatieven in landen zoals Albanië, Oostenrijk, België, Kroatië, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Servië, Spanje, Zweden en Verenigd Koninkrijk volgens de 3 pijlers van agro-ecologie als praktijk, wetenschap en sociale beweging.

Meer… 

CRA-W zet onderzoek voor de biologische landbouw in de kijker

CRA-W (Gembloux) bundelt informatie rond onderzoek voor de biologische landbouw in Wallonië in een nieuwe brochure.

In de nieuwe brochure worden zowel de onderzoeksactiviteiten in het kader van het BIO2020-programma als ander CRA-W onderzoek voor de biolandbouw in de kijker gezet. Elk jaar voert CRA-W ongeveer 120 onderzoeksprojecten uit en biedt meer dan 60 soorten diensten aan ten behoeve van de biologische landbouw. 20% van deze projecten richt zich op specifieke thema’s voor de biologische landbouw, en 50% van de projecten richten zich op thema's die zowel de conventionele als de biologische landbouw ten goede kunnen komen.

Meer…

 

Kansen voor onderzoek

Gezamenlijke projectoproep ERA-Netten SusAn, FACCE ERA-GAS, ICT-AGRI-FOOD en SusCrop

De ERA-Netten SusAn Sustainable Animal Production Systems), FACCE ERA-GAS(Monitoring & Mitigation of Greenhouse Gases from Agri- and Silvi-culture), ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) en SusCrop (Sustainable Crop Production)  bereiden, na het succes van hun eerste gezamenlijke oproep voor onderzoek, samen met een nieuwe gezamenlijke call voor. Deze nieuwe transnationale oproep is gericht op circulariteit en gemengde gewas/veeteeltsystemen. De lancering van de oproep is momenteel voorzien voor februari 2021.

Meer informatie over de call is terug te vinden op de webpagina's van de betrokken ERA-Netten.

Meer…

One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of AMR

JPIAMR  lanceerde op 14 januari 2021 zijn gezamenlijke transnationale onderzoeksoproep lanceren. De oproep focust op de One Health benadering om inzicht te krijgen in de impact van interventies op de ontwikkeling en overdracht van antibioticaresistentie en om interventies te ontwerpen, implementeren, evalueren en te vergelijken die een echte impact zullen hebben op het voorkomen en verminderen van de ontwikkeling en overdracht van antibioticaresistente in en tussen de verschillende One Health contexten (mens, dier en omgeving).

De voorstellen worden beoordeelt in 2 stappen (pre-proposals/full proposals).Pre-poposals kunnen ingediend worden tot 16 maart 2021, 12:00 (CET).

Meer…

Nieuwe oproep Ira-SME projecten

Ira-SME projecten versterken de competitiviteit van Europese kmo’s door in te zetten op samenwerking tussen kmo’s en kennisinstellingen van verschillende regio's/landen. Vlaanderen neemt deel aan de 27ste oproep. Deadline voor indienen projecten 31 maart 2021.

Meer…

Stimulating digital innovations – the SmartAgriHubs’ RESTART en EXPAND calls!

Nu Europa steeds meer te maken krijgt met de COVID-19 crisis, groeit de nood om de ontwikkeling van digitale innovaties die de uitdagingen van de agrovoedingssector kunnen aanpakken, verder te stimuleren. Het SmartAgriHubs project onderzocht de mogelijkheden om onderzoek te financieren die de secotr helpt. Een eerste call werd gelanceerd in mei 2020 als een directe RESPOND op de crisis. Deze call wordt nu gevolgd door de RESTART and EXPAND open calls, die de agrovoedingseconomie op de middellange terlijn aanpakken.    

SmartAgriHubs voorziet tot  5.000.000 euro financiering voor RESTART en EXPAND open calls, gericht naar Digital Innovation Hubs ter ondersteuning van diverse belanghebbenden in de agrovoedingseconomie en met name kmo’s als drijvende krachten achter digitale innovatie.

Meer…

Nieuwe oproep 2021 Innovatieve Overheidsopdrachten

De overheid staat voor belangrijke uitdagingen. De Corona-crisis heeft op alle niveaus een reset doorgevoerd. Ben je op zoek naar een oplossing voor een uitdaging die zich in jouw domein stelt? En kan innovatie hiervoor een antwoord bieden? Dan kan je bij het Programma Innovatieve Overheidsdopdrachten (PIO) terecht.  Elke organisatie uit de publieke sector in Vlaanderen die valt onder de Wet op de Overheidsopdrachten kan een aanvraag indienen. Er zijn geen thematische beperkingen. Ook een consortium van organisaties kan in aanmerking komen.

Net zoals vorig jaar voorzien we ook in 2021 twee indiendata voor projectaanvragen: 6 mei en 14 oktober.

Online infosessie op 11 maart 2021. Meer info vind je hier.

Meer info over de oproep vind je hier.

Oproep plattelandsprojecten 2021 Oost-Vlaanderen

Het Provinciaal Managementcomité lanceert een nieuwe oproep voor provinciale plattelandsprojecten die de leefkwaliteit op het platteland verbeteren. Dit kadert in de overgangsperiode die Europa voorziet in aanloop naar de volgende programmaperiode.

Voor projecten die passen binnen het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse platteland, is een budget beschikbaar van 1,1 miljoen euro (Omgevingskwaliteit en Platteland Plus). De maximale cofinanciering bedraagt 65%.

Om de gevolgen van de coronacrisis op het platteland te milderen, vraagt Vlaams Minister Demir extra aandacht voor eenzaamheid, lokale landbouw en korte keten, en biodiversiteit.

Plattelandsloket Oost-Vlaanderen nodigt je graag uit voor een online inspiratiemoment op donderdag 18 maart 2021 van 9u30 tot 12u.
 

Meer…

 

Bio in onderzoek wereldwijd

  • Effective population size (Ne) of organically and conventionally grown composite Soil microbiota manipulation and its role in suppressing soil-borne plant pathogens in organic farming systems under the light of microbiome-assisted strategies. U. De Corato. Chemical and Biological Technologies in Agriculture (2020) 7:17 https://doi.org/10.1186/s40538-020-00183-7
  • Current use of copper, mineral oils and sulphur for plant protection in organic horticultural crops across 10 European countries. Katsoulas, N., Løes, A. K., Andrivon, D., Cirvilleri, G., de Cara, M., Kir, A., Knebl, K., Malinska, F., Oudshoorn, W, Willer, H. and  Schmutz, U. (2020).. Organic Agriculture, 1-13. https://doi.org/10.1007/s13165-020-00330-2
  • Green manure and phosphorus fertilization affect weed community composition and crop/weed competition in organic maize. Stefano Carlesi, Federica Bigongiali, Daniele Antichi, Corrado Ciaccia, Fabio Tittarelli, Stefano Canali, Paolo Bàrberi,  Renewable Agriculture and Food Systems, Volume 35 / Issue 5, October 2020, 493 - 502 doi: 10.1017/S1742170519000115
  • Yellow mealworm (Tenebrio molitor L.) larvae inclusion in diets for free-range chickens: effects on meat quality and fatty acid profile S. Dabbou, L. Gasco, C. Lussiana, A. Brugiapaglia, I. Biasato, M. Renna, L. Cavallarin, F. Gai, A. Schiavone, Renewable Agriculture and Food Systems, Volume 35 / Issue 5, October 2020, 571 - 578 doi: 10.1017/S1742170519000206
  • Relationship between the Quality of Colostrum and the Formation of Microflora in the Digestive Tract of Calves, K. Puppel, M. Gołebiewski , K. Konopka, M. Kunowska-Slósarz, J. Slósarz, G. Grodkowski, T. Przysucha, M. Balcerak, B. Madras-Majewska and T. Sakowski, Animals 2020, 10, 1293; doi:10.3390/ani10081293

 

Agenda

 

Verder...

Win de BIOVLAM 2021

Bedacht je een nieuwe teelttechniek? Heb je een bioproduct geïntroduceerd op een nieuwe markt of bedacht je een vernieuwend verkoopconcept? Neem je vernieuwende initiatieven op vlak van sociaal ondernemen of personeelsbeleid? En heeft dit een voelbare impact op je bedrijf of de maatschappij?

Ding dan mee naar de eerste BIOVLAM award via en word de laureaat van deze prachtige prijs.

Meer…

 

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug via www.nobl.be/agenda/all