NOBL-Bericht: December 2018

Beste lezer,

Met deze nieuwsbrief zijn we al terug bij de laatste nieuwsbrief van 2018. Het is een druk jaar geweest. Met een nieuw strategisch plan werden door het Departement Landbouw en Visserij samen met de sector terug de krijtlijnen uitgezet voor de verdere ontwikkeling van de biologische landbouw in Vlaanderen voor vijf jaar. De onderzoeksstrategie voor de biologische landbouw en voeding kreeg een opfrissingsbeurt, nieuwe adviezen voor onderzoek werden uitgeschreven en projecten met als doelgroep de biologische landbouw en voeding gingen van start, om maar enkele zaken te noemen.  

Maar ook naar 2019 kijken we hoopvol uit. We starten alvast op 10 januari 2019 met onze studienamiddag ‘Biologische landbouw, smartfarming²‘. Samen met Boerenbond, Inagro, CCBT en ILVO focust NOBL deze namiddag op de waarde van nieuwe technologieën voor innovaties in de biologische landbouw. In 2019 zullen ook verdere stappen gezet worden voor de uitbouw van een Living lab Agro-ecologie en Biologische landbouw. Hiermee willen we in de toekomst samen extra ruimte creëren om met onderzoeksvragen en kennisnoden aan de slag te gaan.

Alvast mijn beste wensen voor een nieuw en voorspoedig 2019!

Lieve, coördinator NOBL

Contact: lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be, www.nobl.be

 

In de kijker

Biologische landbouw,  smartfarming2: over de waarde van nieuwe technologieën voor innovatie in de biolandbouw' - 10 januari 2019

NOBL (Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw en voeding) organiseert samen met Boerenbond, Inagro, CCBT en ILVO de studienamiddag:

Smart farming is uit de Vlaamse land- en tuinbouw niet meer weg te denken: precisielandbouw, sensoren, GPS, Big Data, drones, robotica ….maar wat betekenen deze nieuw technologieën voor de ontwikkeling van de biologische akkerbouw en groenteteelt?

 • Waarop moet onderzoek inzetten zodat de biologische land- en tuinbouw in de toekomst nog ‘slimmer’ kan produceren?
 • Zijn deze nieuwe technologieën ook weggelegd voor (bio)bedrijven in Vlaanderen die vaak beperkter in omvang, familiaal en/of minder gespecialiseerd zijn? 

Interesse om samen met (andere) onderzoekers, beleidsmakers, adviseurs, technici, bio land- en tuinbouwers en andere geïnteresseerden u te laten informeren en inspireren door Vlaamse en Europese sprekers over de waarde van nieuwe technologieën voor de biolandbouw en mee te reflecteren over deze vragen?

Schrijf je dan nu in!  (link)

Meer…

Kennis uit bedrijfsdemonstraties in Europa wordt verenigd in één platform

Op een nieuw gelanceerd platform (link is extern) worden demonstratie- activiteiten in Europa allemaal bij elkaar gebracht.

Het FarmDemo platform, beschikbaar in 17 talen, is het eerste resultaat van het NERTITI project.  Het project beoogt demonstratie-activiteiten in de landbouw in heel Europa in beeld te brengen en de mogelijkheid te bieden aan landbouwers en innovatie-actoren deel uit te maken van een groeiende gemeenschap van demonstratiebedrijven.

Demonstraties op biologische bedrijven zijn gelinkt aan twee netwerken: Robust Organic Livestock (link is extern) en Increasing Productivity and Quality in Organic Arable Cropping (link is extern).

Meer…

Nieuwe EIP Focus groep ‘Non-chemical weed management in arable cropping systems’ van start

Dit najaar ging een nieuwe EIP focusgroep van start met als onderwerp niet chemisch onkruidbeheer in akkerbouwsystemen.

Focusgroepen zijn tijdelijke groepen, bestaande uit 20 onderzoekers en actoren uit de praktijk, die innovatieve praktijken en de behoeften van onderzoek in specifieke gebieden verkennen. Focusgroepen worden gevraagd om te focussen op praktische kennis, verspreiding van kennis naar de sector alsook op de ontwikkeling van project ideeën voor Operationele Groepen.

Meer…

 

Kansen voor onderzoek

Opportuniteiten voor biologische landbouw in Horizon 2020 Work Programme 2019-2020

Ook voor het Horizon 2020 Work Programme 2019-2020 zijn nog verschillende opportuniteiten voor onderzoek voor biologische landbouw en voeding terug te vinden.

Topics ook specifiek gericht naar de biologische sector:

 • SFS-01-2018-2019-2020: Biodiversity in action: across farmland and the value chain10
  • B [2019] Capitalising on native biodiversity in farmland landscape (RIA)
 • LC-SFS-19-2018-2019: Climate-smart and resilient farming
 • B[2019] Efficiency and resilience of mixed farming and agroforestry systems (RIA)
 • A[2019]: African Farming Systems, sustainable intensification pathways (RIA)
 • SFS-35-2019-2020: Sustainable Intensification in Africa
 • B[2019] Bio-based fertilisers from animal manure (IA)
 • LC-SFS-34-2019: Food Systems Africa
 • CE-RUR-08-2018-2019-2020: Closing nutrient cycles

Het programma werd officieel opengesteld op 16 oktober 2018.

Meer…

Vierde oproep voor microprojecten binnen INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

Binnen INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen wordt een 4de oproep voor microprojecten gelanceerd. Via een microproject kunnen grensoverschrijdende pilootacties begeleid en ondersteund worden door organisaties de kans te bieden hun eerste ervaringen op te doen met het beheer van grensoverschrijdende projecten. Microprojecten kunnen enkel ingediend worden in het kader van de prioriteiten 3 en 4.

PRIORITEIT 3 – Beschermen en valoriseren van het milieu door een geïntegreerd beheer van grensoverschrijdende hulpbronnen

PRIORITEIT 4 – Bevorderen van de samenhang en de gemeenschappelijke identiteit in de grensregio’s

De microprojecten zullen van een EFRO-steun ter hoogte van 100% van hun budget, met een maximum van € 30.000, kunnen genieten.

Indieningsdatum is vastgelegd op donderdag 28 februari 2019

Meer …

 

Bio-onderzoek wereldwijd

 

Agenda

 

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je in de NOBL-agenda