NOBL-Bericht: Februari 2019

Beste lezer,

Met deze nieuwsbrief plaatsen we gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker en brengen we kansen voor onderzoek onder de aandacht.

Organiseert je zelf of je organisatie een activiteit die relevant is voor de biologische landbouw- en voedingssector? Of zet je graag je onderzoek relevant voor de biologische sector even in de kijker? Laat het dan weten en/of schrijf een kort artikeltje en stuur het naar lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be. Dan zorg Ik dat het de nodige aandacht krijgt en in de volgende NOBL-berichten wordt opgenomen.

Ik wens jullie veel leesgenot,

Lieve, coördinator NOBL

Contact: lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be, www.nobl.be

 

In de kijker

De waarde van nieuwe technologieën voor innovaties in de biolandbouw: Smartfarming²

Op donderdag 10 januari 2019 organiseerde NOBL (Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw & voeding) samen met haar partners Boerenbond, CCBT, ILVO en Inagro haar tweejaarlijkse studienamiddag. Onderzoekers, beleidsmakers, adviseurs, technici, bioland- en tuinbouwers en andere geïnteresseerden uit de (bio)land- en tuinbouwsector werden samengebracht om na te denken over wat deze nieuw technologieën voor de ontwikkeling van de biologische akkerbouw en groenteteelt in Vlaanderen kunnen betekenen. Zo’n 120 personen, zowel uit biologisch als gangbaar onderzoek en sector, ontmoetten elkaar hiervoor tijdens Agriflanders in Gent.

Presentaties en een verslag zijn beschikbaar op www.nobl.be

Meer…

Nieuwe editie 'De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2017-2018' beschikbaar!

Met de publicatie ‘De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2017-2018’ geven we een overzicht over wat in 2017 en 2018 op vlak van onderzoek en kennisontwikkeling voor de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen reilde en zeilde. We richtten ons hierbij op projecten en onderzoek uitgevoerd onder biologische omstandigheden en/of met als doelgroep de biologische sector.

Meer…

 

Kansen voor onderzoek

Nieuwe oproep ‘Operationele groepen’ Departement Landbouw en Visserij

Het Departement Landbouw en Visserij lanceert opnieuw een oproep voor het indienen van projectvoorstellen van operationele groepen.

Operationele groepen kunnen tot en met 31 maart 2019 bij het Departement Landbouw en Visserij een projectvoorstel indienen. Het totale budget bedraagt 150.000 euro. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 30.000 euro per project. Het thema ‘duurzaam waterbeheer’ staat telkens centraal, maar ook projectvoorstellen rond andere thema’s kunnen ingediend worden.

Deadline indienen van projecten 31 maart 2019

Meer…

Vierde oproep voor microprojecten binnen INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

Binnen INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen wordt een 4de oproep voor microprojecten gelanceerd. Via een microproject kunnen grensoverschrijdende pilootacties begeleid en ondersteund worden door organisaties de kans te bieden hun eerste ervaringen op te doen met het beheer van grensoverschrijdende projecten. Microprojecten kunnen enkel ingediend worden in het kader van de prioriteiten 3 en 4.

PRIORITEIT 3 – Beschermen en valoriseren van het milieu door een geïntegreerd beheer van grensoverschrijdende hulpbronnen

PRIORITEIT 4 – Bevorderen van de samenhang en de gemeenschappelijke identiteit in de grensregio’s

De microprojecten zullen van een EFRO-steun ter hoogte van 100% van hun budget, met een maximum van € 30.000, kunnen genieten.

Indieningsdatum is vastgelegd op donderdag 28 februari 2019

Meer …

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert oproep voor indienen van Provinciale Plattelandsprojecten en LEADER-projecten

Ook in 2019 zijn er kansen voor nieuwe plattelandsprojecten. Het Provinciaal Managementcomité lanceert deze keer samen met de Plaatselijke Groepen LEADER een nieuwe oproep voor projecten die de leefkwaliteit op het Oost-Vlaamse platteland verbeteren.

Meer...

9e oproep voor projecten binnen INTERREG North-West Europe Programme

Het INTERREG North-West Europe Programme is op zoek naar transnationale samenwerkingsinitiatieven die concrete resultaten kunnen bieden voor Noord-West Europa.

De huidige oproep is alleen toegankelijk voor projecten binnen de prioriteit 1 en 3 uit het  NWE programma.  Elk van deze prioriteiten heeft een specifieke doelstelling. Transnationale partnerschappen kunnen ingediend worden binnen de prioriteiteiten: Innovation en Resource and materials efficiency

Meer...

 

Bio-onderzoek wereldwijd

Composting parameters and compost quality: a literature review. Azim K., Soudi B., Boukhari S., Perissol C., Roussos S., Thami Alami I. Organic Agriculture, juni 2018, Volume 8, Issue 2, pp 141–158. DOI 10.1007/s13165-017-0180-z

Germination of faba beans (Vicia faba L.) for organic weaning piglets. P. Schwediauer, W. Hagmüller, W. Zollitsch, Organic Agriculture, september 2017, Volume 8, Issue 3, pp 249–258. DOI: 10.1007/s13165-017-0195-5

Rooting area and drinker affect dunging behaviour of organic pigs. H. Vermeer, H. Vereijken, M. Bracke, Applied Animal Behaviour Science, Volume 165, April 2015, 66-71. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2015.01.007

Designing agroecological farming systems with farmers: A review. C. Lacombe, N. Couix, L. Hazard, Agricultural Systems, September, Volume 165, 208-220. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2018.06.014

Human health implications of organic food and organic agriculture: a comprehensive review. A. Mie, H. Andersen, St. Gunnarsson, J. Kahl, E. Kesse-Guyot, E. Rembiałkowska, G. Quaglio en Ph. Grandjean, Environmental Health, 2017, Volume 16, 111. (open acces) https://doi.org/10.1186/s12940-017-0315-4

 

Agenda

 

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je in de NOBL-agenda