NOBL-Bericht: Mei 2021

Beste lezer,

Zoals steeds plaatsen we met deze nieuwsbrief gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker en brengen we kansen voor onderzoek onder de aandacht.

Jij of je organisatie organiseert een activiteit die relevant is voor de biologische landbouw- en voedingssector? Of zet je graag je onderzoek relevant voor de biologische sector even in de kijker? Laat het weten en/of schrijf een kort artikeltje en stuur het naar lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be. Dan zorg ik dat het de nodige aandacht krijgt en in de volgende NOBL-berichten wordt opgenomen.

Veel leesgenot!

Lieve, coördinator NOBL

Contact: lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be, www.nobl.be

 

In de kijker

Eerste editie van mini-symposium bio-onderzoek

Op 23 juni 2021 presenteren onderzoekers hun resultaten van projecten voor biologische landbouw tijdens een eerste online mini-symposium. Zowel praktijk- als toegepast onderzoek komen aan bod. Een meer volledig overzicht van het bio-onderzoek in Vlaanderen, werd gebundel in een publicatie, die op het einde van het symposium wordt voorgesteld.

Meer...

Onderzoek voor biologische landbouw in Canada

Geïnteresseerd in onderzoek en innovatie voor biologische landbouw in Canada? De Organic Federation of Canada en het Organic Agriculture Centre of Canada geven een overzicht van de laatste ontwikkelingen in een nieuwe editie van Organic Science Canada.

Meer...

Winnaar thesisprijs: student ontwikkelt samen met landbouwers een robot voor arbeidsintensieve taken op kleinschalige bedrijven

Voor de tweede maal werd vanuit NOBL - samen met Bioforum, Boerenbond, CCBT en het Departement Landbouw en Visserij - de meest verdienstelijke thesis geselecteerd met relevantie voor de biologische landbouw  in Vlaanderen. UGent-student Rembrandt Perneel won, met  de ontwikkeling van een (semi) autonoom, modulair robotplatform dat kan worden ingezet voor onkruidbestrijding op kleinschalige bedrijven en dus een ondersteunende rol kan spelen in het uitvoeren van arbeidsintensieve taken.

Meer …

 

Kansen voor onderzoek

JOINT CALL 2021 on “Food Systems”

De ERA-Netten SUSFOOD2 (SUStainable FOOD production and consumption) en FOSC (Food Systems and Climate) vormen een network van 13 financieringsinstanties uit 12 landen voor de lancering van een gezamelijke oproep voor het indienen van projecten met als doel bij te dragen tot innovatieve oplossingen voor veerkrachtige, klimaatslimme en duurzame voedselsystemen (‘Innovative solutions for resilient, climate-smart and sustainable food systems’)

Meer…

Projectoproep Landbouw-Natuur: op zoek naar een win-win

Van 22 maart 2021 tot en met 11 juni 2021 kunnen organisaties, verenigingen en bedrijven een project indienen rond ‘Landbouw-Natuur: op zoek naar een win-win’. Het departement Omgeving, het departement Landbouw en Visserij, de Vlaamse Landmaatschappij en Natuur en Bos lanceren voor de vierde maal deze projectoproep.

Meer

Stimulating digital innovations – the SmartAgriHubs’ RESTART en EXPAND calls!

Nu Europa steeds meer te maken krijgt met de COVID-19 crisis, groeit de nood om de ontwikkeling van digitale innovaties die de uitdagingen van de agrovoedingssector kunnen aanpakken, verder te stimuleren. Het SmartAgriHubs project onderzocht de mogelijkheden om onderzoek te financieren die de sector helpt. Een eerste call werd gelanceerd in mei 2020 als een directe RESPOND op de crisis. Deze call wordt nu gevolgd door de RESTART and EXPAND open calls, die de agrovoedingseconomie op de middellange termijn aanpakken.    

SmartAgriHubs voorziet tot  5.000.000 euro financiering voor RESTART en EXPAND open calls, gericht naar Digital Innovation Hubs ter ondersteuning van diverse belanghebbenden in de agrovoedingseconomie en met name kmo’s als drijvende krachten achter digitale innovatie.

Meer…

Nieuwe oproep 2021 Innovatieve Overheidsopdrachten

De overheid staat voor belangrijke uitdagingen. De Corona-crisis heeft op alle niveaus een reset doorgevoerd. Ben je op zoek naar een oplossing voor een uitdaging die zich in jouw domein stelt? En kan innovatie hiervoor een antwoord bieden? Dan kan je bij het Programma Innovatieve Overheidsdopdrachten (PIO) terecht.  Elke organisatie uit de publieke sector in Vlaanderen die valt onder de Wet op de Overheidsopdrachten kan een aanvraag indienen. Er zijn geen thematische beperkingen. Ook een consortium van organisaties kan in aanmerking komen.

Net zoals vorig jaar voorzien we ook in 2021 twee indiendata voor projectaanvragen: 6 mei en 14 oktober.

Meer info over de oproep vind je hier.

Oproep plattelandsprojecten 2021 Oost-Vlaanderen

Het Provinciaal Managementcomité lanceert een nieuwe oproep voor provinciale plattelandsprojecten die de leefkwaliteit op het platteland verbeteren. Dit kadert in de overgangsperiode die Europa voorziet in aanloop naar de volgende programmaperiode.

Voor projecten die passen binnen het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse platteland, is een budget beschikbaar van 1,1 miljoen euro (Omgevingskwaliteit en Platteland Plus). De maximale cofinanciering bedraagt 65%.

Om de gevolgen van de coronacrisis op het platteland te milderen, vraagt Vlaams Minister Demir extra aandacht voor eenzaamheid, lokale landbouw en korte keten, en biodiversiteit.

Meer…

 COST Open Call

Tot 29 oktober 2021 (12:00 's middags) kunnen Cost action-voorstellen die bijdragen aan de wetenschappelijke, technologische, economische, culturele of maatschappelijke kennisontwikkeling en ontwikkeling van Europa  ingediend worden.

Meer…

 

Bio in onderzoek wereldwijd

 

Agenda

 

En verder ...

Vooraankondigingaankondiging: Prijs beste thesis biologische en agro-ecologisch landbouw- en voeding 2021-2022

Wie dingt mee naar de prijs voor de beste thesis voor biologische en agro-ecologische landbouw- en voeding?

In 2022 zal het Vlaams BioKennisNetwerk voor een derde maal een prijs uitreiken voor de beste thesis biologische en agro-ecologische landbouw en voeding. Alle studenten  afgestudeerd als master of als professionele bachelor van de promoties 2021 én 2022 aan een Vlaamse universiteit of hogeschool kunnen deelnemen.

Meer...

 

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug via www.nobl.be/agenda/all