NOBL-bericht September/Oktober 2021

Beste lezer,

Zoals steeds plaatsen we met deze nieuwsbrief gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker en brengen we kansen voor onderzoek onder de aandacht.

Jij of je organisatie organiseert een activiteit die relevant is voor de biologische landbouw- en voedingssector? Of zet je graag je onderzoek relevant voor de biologische sector even in de kijker? Laat het weten en/of schrijf een kort artikeltje en stuur het naar lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be. Dan zorg ik dat het de nodige aandacht krijgt en in de volgende NOBL-berichten wordt opgenomen.

Veel leesgenot!

Lieve, coördinator NOBL

Contact: lieve.decock@ilvo.vlaanderen.bewww.nobl.be

 

In de kijker

Bio-onderzoek naar methaan onderdrukkend rantsoen en natuurlijke vijanden in een bankerplant systeem

De Vlaamse overheid maakt 300.000 euro vrij voor twee onderzoeksprojecten in de biologische landbouw. Eén van de onderzoeken focust op methaan onderdrukkend rantsoen bij herkauwers, het andere werkt rond natuurlijke vijanden in een bankerplant-systeem. Deze steun kadert binnen het Strategisch Plan Biologische Landbouw

Meer ...

FAO en ITPS bundelen informatie over effecten van voornaamste bodembeheerspraktijken op het organische stofgehalte in de bodem

FAO en ITPS poogden om in 6 technische handleidingen de bestaande gegevens te verzamelen over de effecten van de voornaamste bodembeheerspraktijken op het SOC-gehalte in een breed scala van omgevingen waaronder landbouw, met inbegrip van de voordelen, nadelen en beperkingen.

Meer…

Eindbrochure BioBIG, optimaal speenmanagement voor biologische biggen beschikbaar

De operationele groep BioBIG ‘Samen naar een optimale voedersamenstelling voor biologische biggen’ liep dit voorjaar af. Met een eindbrochure worden geïnteresseerden enkele handvatten aangereikt om de voederopname door de biggen te stimuleren en het speenproces van biggen vlotter te laten verlopen

Meer ...

 

Kansen voor onderzoek

Oproep VLAIO LA-trajecten

De oproep voor projectaanvragen LA-trajecten is opengesteld. De uiterste datum voor indiening is dinsdag, 30 november 2021.

Meer…

Oproep transnationale onderzoeksprojecten Biodiversa+ geopend!

Biodiversa+, het Europese Biodiversity Partnership, kondigt zijn eerste gezamenlijke oproep voor transnationale onderzoeksvoorstellen voor 2021 -2022 ‘Ondersteuning van biodiversiteit en bescherming van ecosystemen over land en zee’ (“Supporting biodiversity and ecosystem protection across land and sea”) aan.

Meer ...

Projectoproepen relance 2021 rond de thema’s eiwitten, hergebruik restwater, samenwerking en digitalisering

Op voorstel van minister Crevits keurde de Vlaamse Regering in kader van het plan Vlaamse Veerkracht volgende drie projectoproepen goed: ‘realisatie eiwitstrategie’, hergebruik restwater’ en 'samenwerking en digitalisering in de land- en tuinbouwsector’.

Meer ...

Horizon Europe Work Programme 2022 officieel opengesteld.

Op 25 oktober 2021 werd het Horizon Europe Work Programme 2022 officieel opengesteld. Het definitieve programma vind je hier. Het Work programme voor de cluster Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment work programme kan je hier downloaden.

Meer…

LEADER-oproep overgangsperiode 2021-2022

De Plaatselijke Groepen Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Grensregio Waasland lanceren een LEADER-oproep voor de overgangsperiode 2021-2022. Er komt geen nieuwe oproep in 2022.

Meer…

2e transnationale onderzoekscall ICRAD “One Health Approach to Zoonoses Research and Innovation”

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) hebben  een toelagebudget voorzien voor de financiering van onderzoeker in Vlaanderen binnen de ICRAD oproep 'One Health Approach to Zoonoses Research and Innovation'. De oproep is gepubliceerd op 1 oktober 2021 op de ICRAD-website en behelst een 2-staps evaluatieprocedure. De uiterste datum voor het indienen van de voorstellen is 15 december 2021.

Meer…

 

Bio in onderzoek wereldwijd

  • Comparison of different piglet diets in organic agriculture using milk powder, enriched lysine, conventional potato protein or high soybean cake content. Nele Quander-Stoll, Mirjam Holinger, Barbara Früh,Werner Zollitsch and Florian Leiber. Renewable Agriculture and Food Systems , Volume 36 , Issue 3 , June 2021 , 245 – 254 DOI: https://doi.org/10.1017/S1742170520000253
  • A life cycle sustainability assessment of organic and conventional pork supply chains in Sweden, Stanley Ziraa, Lotta Rydhmer, Emma Ivarsson, Ruben Hoffmann, Elin Röös. Sustainable Production and Consumption, Volume 28, October 2021, 21-38. https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.03.028
  • The effects of farming systems (organic vs. conventional) on dairy cow welfare, based on the Welfare Quality® protocol. K. Wagner, J. Brinkmann, S. March, Volume 15, Issue 8, August 2021. https://doi.org/10.1016/j.animal.2021.100301
  • Impact of organic dairy cattle manure on environmental and egg microbiology of organic free-range laying hens J. S. Garcia, K. E. Anderson, D. R. Jones, Journal of Applied Poultry Research, Volume 30, Issue 4, December 2021. https://doi.org/10.1016/j.japr.2021.100189
  • Are trust and consumption values important for buyers of organic food? A comparison of regular buyers, occasional buyers, and non-buyers, Van Anh Truong, Bodo Lang, Denise M. Conroy, Appetite Volume 161, 1 June 2021, https://doi.org/10.1016/j.appet.2021.105123

 

Agenda

2022

 

En verder ...

Aankondiging: Prijs beste thesis biologische en agro-ecologisch landbouw- en voeding 2021-2022

Wie dingt mee naar de prijs voor de beste thesis voor biologische en agro-ecologische landbouw- en voeding?

In 2022 zal het Vlaams BioKennisNetwerk voor een derde maal een prijs uitreiken voor de beste thesis biologische en agro-ecologische landbouw en voeding. Alle studenten afgestudeerd als master of als professionele bachelor van de promoties 2021 én 2022 aan een Vlaamse universiteit of hogeschool kunnen deelnemen.

Meer...

 

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug via www.nobl.be/agenda/all