laatste nieuws

De drie Europese onderzoeksinitiatieven ERA-Net cofund SusAn, ERA-NET Cofund FACCE ERA-GAS en ERA-NET-ICT-AGRI-2 publiceren een gezamelijke oproep voor onderzoek rond “Novel technologies, solutions and systems to reduce the greenhouse gas emissions in animal production systems”.  De algemene doelstelling van de oproep is het bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe technologieën, oplossingen en systemen om de broeikasgassenintensiteit van dierlij

Op 5 november had de KICK OFF vergadering van het Vlaamse policy lab binnen het Europese FIT4FOOD2030 project plaats. Doel van het policy lab: input leveren voor het Vlaamse beleid rond voeding en gezondheid vanuit een breed gedragen platform van stakeholders met als eventueel resultaat een concrete Vlaamse onderzoeksagenda.

Naar aanleiding van het nieuwe Strategische Plan Biologische Landbouw 2018-2022: “Samen naar meer en betere biologische landbouw, nam het Vlaamse BioKennisNetwerk (Biobedrijfsnetwerken, CCBT en NOBL) samen met zijn partners zijn in 2013 gelanceerde onderzoeksstrategie terug onder de loep. Hierbij werd de onderzoeksstrategie uitgebreid en aangepast aan nieuwe inzichten en uitdagingen voor de toekomst. Meer dan ooit wordt het noodzakelijk te streven naar een agrovoedingssysteem in evenwicht met de ecologische draagkracht van onze planeet en zien we de biologische landbouw als basis hiervoor.

Het BioKennisNetwerk wil aan deze uitdagingen een belangrijke bijdrage leveren vanuit onderzoek. De onderzoeksstrategie beschrijft thematisch waar onderzoeksinspanningen kunnen bijdragen tot het creëren van enerzijds inzichten in de manier waarop robuuste en veerkrachtige agro-voedingssystemen zich kunnen ontwikkelen en anderzijds tot het begrijpen en wetenschappelijk onderbouwen van de sterktes van biolandbouw en voeding ter verduurzaming van landbouw en maatschappij in zijn geheel.

Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid lanceerde vandaag een oproep voor de indiening van projectvoorstellen ‘onderzoek biologische landbouw’ rond één van de volgende thema’s:

  1. Robuuste biologische productiesystemen-primaire productie: een systeemaanpak;
  2. Relaties tussen diergezondheid en -welzijn, opfok en rantsoenen en inrichting van buitenloop bij de varkens- en geitenhouderij;
  3. Nutriëntendynamieken in relatie tot de voedingsbehoeften van het gewas, het bodemleven en de bodemsamenstelling, om een optimale opbrengst te realiseren, met minimale verliezen naar het milieu.

Het biologisch lastenboek garandeert een hoge milieubescherming en gezonde, natuurlijke producten. Maar het kan altijd beter. Zo is het gebruik van bepaalde producten enigszins omstreden.  Daar wil het project RELACS iets aan doen. RELACS staat voor 'Replacement of Contentious Inputs in Organic Farming Systems' en wil de biosector bijstaan om het gebruik van bepaalde omstreden producten tot een minimum herleiden.

Het INTERREG North-West Europe Programme is op zoek naar transnationale samenwerkingsinitiatieven die concrete resultaten kunnen bieden voor Noord-West Europa.

De ziekten ‘capriene arthritis en encefalitis (CAE)’, ‘caseuze lymfedenitis (CL)’ en paratuberculose (paraTBC) vormen de belangrijkste reden waarom bedrijfshouders op melkgeitenbedrijven ervoor kiezen geen bedrijfseigen biest aan hun lammeren te geven. Deze biest is nochtans heel belangrijk voor een gezonde start van de opfok van een lam. Ondanks de belangrijkheid van deze 3 ziekten, is er op dit moment weinig inzicht in de mate van voorkomen van deze ziektes op de biologische én gangbare Belgische melkgeitenbedrijven. Met het financieren van een onderzoeksproject gaf het Departement Landbouw en Visserij aan de hogeschool Odisee de opdracht hier verandering in te brengen.

Op dinsdag 25 september 2018 geven de projectpartners de officiële aftrap van het INTERREG project TRANSAE tijdens een lanceringsevent dat doorgaat in Guînes, Frankrijk. Tijdens deze dag wordt het TRANSAE project officieel voorgesteld. In de voormiddag inspireren 3 pionier landbouwers uit de deelnemende regio’s een interactieve workshop over de transitie naar agro-ecologie. Na een lekkere lunch volgt er een bedrijfsbezoek bij akkerbouwer Marc Lefebre.

Reeds voor de 4e maal organiseert TPOrganics, het Europese technologieplatform voor biologische landbouw en voeding, een oproep voor het verzamelen van innovatieve ideeën die bijdragen tot de transformatie van het Europese landbouw- en voedingssysteem gebaseerd op biologische en agro-ecologische principes.

De 8e VLAIO oproep voor projectaanvragen LA-trajecten 2018-2019 is opengesteld. Projectaanvragen kunnen online ingediend worden van 3 september tot maandag 19 november 2018 om23:59u.

Nieuw voor de oproep is dat de aanvraagprocedure verloopt nu online via een link op de website!

Pages

Subscribe to laatste nieuws