laatste nieuws

In het kader van de 'Oproep onderzoek biologische landbouw 2012' kent de Vlaamse Regering een subsidie toe van 160.000 euro aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in Merelbeke, voor de uitvoering van het project 'Bio in beeld, ontwikkelen van kengetallen via systeemgericht onderzoek en participatorisch traject' voor de periode van 1 november 2012 tot en met 31 oktober 2015.

In september 2011 maakte TP Organics een lijst met prioritaire onderzoeksnoden voor de biologische landbouw in Europa over aan DG onderzoek en innovatie met de vraag deze op te nemen in het werkingsprogramma 2013 van het EU 7 Kaderprogramma. De onderzoeksonderwerpen werden geselecteerd uit de strategische onderzoeksagenda gepubliceerd door TP Organics in December 2009, alsook op basis van verdere discussie en een openbare raadpleging over prioritaire onderwerpen tijdens 2010 en 2011.

The TP Organics Strategic Research Agenda (SRA) was finalised in December 2009.

The purpose of the Strategic Research Agenda (SRA) is to enable research, development and knowledge transfer that will deliver relevant outcomes – results that will contribute to the improvement of the organic sector and other low external input systems. 

Pages

Subscribe to laatste nieuws