laatste nieuws

22 financierende organisaties uit 19 - voornamelijk Europese - landen voorzien samen met de Europese Commissie een budget van >20 miljoen euro voor een gezamenlijke oproep in het kader van het ERA-NET ICRAD (International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases), dat verder bouwt op het succesvolle werk van 2 vorige ERA-NETTEN (EMIDA en ANIWHA), alsook op het netwerk over diergezondheid STAR-IDAZ (FP7).

Een gezamenlijke ERA-NET cofund-oproep werd geopend in het kader van het nieuwe ICT-AGRI FOOD-netwerk, dat zich toespitst op onderzoek naar ‘ICT-enabled agri-food systems’. Het doel van deze oproep is om de Europese agri-food systemen te transformeren naar meer duurzame, weerbare, transparante en meer rechtvaardige systemen.

De projectvoorstellen moet passen binnen 1 van volgende thema’s, die nader toegelicht worden in de oproeptekst

In het COREOrganic Cofund project DOMINO wordt de mogelijkheid geëvalueerd voor het gebruik van levende mulch in wijn- en boomgaarden. Naast verschillende voordelen, worden ook enkele zwakke punten van de techniek onderzocht en technische tips voor de toepassing in de praktijk meegegeven.

Auteurs: Elodie MERLOT (INRA), Armelle PRUNIER (INRA), Maud PAUWELS (INRA),  & Catherine BELLOC (INRA)

Uit onderzoek met als doel de praktijk op Franse biologische varkensbedrijven te beschrijven met betrekking tot het suppleren van biggen met ijzer bij de geboorte, blijkt dat ijzer suppliëren van biggen bij de geboorte noodzakelijk is wanneer de biggen binnen in de stal opgroeien maar niet wanneer ze in de buitenloop opgroeien.

Biggen opgegroeid in een biologische buitenloop

Van 26 tot 28  september 2019 ging in Heraklion, Kreta het Agroecolgoy Europe Forum georganiseerd door Agroecology Europe samen met lokale  organisatoren. De Agroecology Europe associatie heeft als doel agro- ecologie hoog op de Europese agenda te plaatsen voor een duurzame ontwikkeling van de landbouw- en voedingssystemen. Ze streeft er naar om de interactie tussen actoren in de wetenschap, de praktijk en de sociale bewegingen te bevorderen door kennisdeling en –acties te ondersteunen.

Binnenkort lanceert het ERA-NET Cofund ICT-AGRI-FOOD een gezamenlijke call over data-gedreven agrovoedingssystemen. Deze oproep richt zich tot onderzoekers en ingenieurs en bij uitbreiding alle sectoren uit de ganse agrovoedingsketen.

De oproep zal gefinancierd worden door 29 instituten uit  22 landen, 3 Europese regio’s en de Europese commissie en heeft een totaal budget van meer dan 20 miljoen EURO. Voor Vlaanderen stellen EV-ILVO, VLAIO en FWO budgetten ter beschikking aan Vlaamse partners om deel te nemen in projectconsortia.

Het Horizon 2020 Work Programme 2018-2020 werd officieel opengesteld op 15 oktober 2019. Het definitieve programma vind je hier. Deadline voor indiening van projecten (1 stage en 2 stage projecten) is op 22 januari 2020.

Enkele topics waarin biologische productie expliciet vermeld is:

In september werd in Parijs (bij het INRA) het Europese Horizon 2020 project PPILOW afgetrapt. Tijdens de startdag van deze driedaagse kick-off meeting werden de grote lijnen voorgesteld voor het brede publiek. Vervolgens werden de plannen voor het eerste werkjaar geconcretiseerd en onderling afgestemd.

Dit project (voluit Poultry and PIg Low-input and Organic production systems’ Welfare), waarbij ILVO en BioForum Vlaamse partners zijn in een consortium van 23 Europese organisaties, loopt 5 jaar en wil kijken naar hoe in de biologische en andere vrij uitloop-systemen het welzijn van kippen en varkens verder  verbeterd kan worden.

In de beide biologische serrecompartimenten van PCG lagen in 2019 proeven aan waarbij het potentieel van vanggewassen en tussenteelten ter beheersing van Meloidogyne spp. (wortelknobbelaaltjes) bekeken wordt. Deze proeven maken deel uit van het onderzoek binnen het VLAIO LA-traject ‘Beheersing van Meloidogyne spp. in intensieve biologische vruchtgroenteteelt in kas’.

CORE Organic vierde op 1 oktober 2019 zijn 15e verjaardag. De partners binnen dit ERA-NET bundelen al 15 jaar lang hun krachten om het onderzoek voor de biologische landbouw- en voedingssector in Europa te versterken.

Pages

Subscribe to laatste nieuws