laatste nieuws

Tijdens een event Funding: The Future verneem je meer over de nieuwe subsidieperiode 2021-2027 van Interreg Vlaanderen-Nederland.

Zoek je nog inspiratie? Interreg steunt op dit moment al bijna 80 toekomstgerichte projecten, vaak met resultaten die je nu al kan zien, voelen, beleven of zelfs proeven. Kom op 19 september en ervaar welke innovaties en investeringen nu al gerealiseerd zijn door samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, het onderwijs en overheden, met steun van Interreg. 

Participants are invited to submit COST Action proposals contributing to the scientific, technological, economic, cultural or societal knowledge advancement and development of Europe. Multi- and  interdisciplinary proposals are encouraged.

The Open Call Action proposal submission, evaluation, selection and approval (SESA) procedure is fully science and technology-driven and will ensure a simple, transparent and competitive proposal evaluation and selection process, reflecting the bottom-up, open and inclusive principles of COST.

Wie treedt in de voetsporen van Tim Decuypere en dingt mee naar de prijs voor de beste thesis voor biologische en agro-ecologische landbouw en voeding?

CCBT financiert jaarlijks een reeks projecten gericht op praktijkonderzoek voor de biologische sector. De resultaten van de projecten die eind 2018 afgelopen zijn, werden in de eerste helft van dit jaar gepubliceerd. De verslagen blijven beschikbaar op BIOpraktijk.be. Hieronder vind je een samenvatting van de resultaten en een link om de samenvattende verslagen te bekijken.

Op 1 mei trok Johan Van Waes, wetenschappelijk directeur binnen de eenheid Plant van het ILVO en voorzitter van NOBL, de deuren op ILVO achter zich dicht en ging officieel met pensioen. Hiermee nam hij na bijna 10 jaar ook afscheid van zijn NOBL voorzitterschap.

Kristiaan Van Laecke, afdelingshoofd eenheid Plant binnen ILVO, zal de fakkel van Johan overnemen. Vanaf 1 mei zal hij NOBL als nieuw voorzitter verder helpen uitbouwen en het onderzoek en de kennisuitwisseling voor de biologische landbouw mee uitdragen en ondersteunen.

Op 10 januari 2019 werd voor het eerst een thesisprijs voor biologische en agro-ecologische landbouw uitgereikt. Tim Decuypere, afgestudeerd aan UGent, ontving een geldprijs van 500 euro en felicitaties van de jury voor zijn masterproef over het beheersen van knopkruid in de biologische groenteteelt. De prijs werd uitgereikt op Agriflanders tijdens de tweejaarlijkse studiedag van NOBL in Gent.

Knopkruid is op veel biologische groentebedrijven onkruid nummer één. De thesis van Decuypere werd door de jury dan ook beoordeeld als zeer relevant, met concrete resultaten specifiek bruikbaar voor biologische landbouwers. In de januari-editie van de maandelijkse nieuwsbrief BIOpraktijk verscheen een artikel van Decuyperes hand over deze resultaten.

Waarom eten biologische biggen - ondanks hun hogere speenleeftijd - minder goed rond het spenen? En hoe kunnen we biologisch speenvoeder formuleren en produceren die beter door de biggen worden opgenomen rekening houdend met de nutriëntenbehoeften van de biologische biggen en binnen een bepaalde prijsvork. Vragen waarover ILVO, Varkensloket, biologische varkenshouders, Universiteit Gent, CCBT, Bioforum en Molens Dedobbeleer zich buigen binnen de operationele groep BioBIG. Doel van de operationele groep is de samenstelling en de opname van speenvoeder te verbeteren zodat de varkenshouders hun biggen efficiënter (o.a. toename van de gezondheidsstatus, technische prestaties, lagere voederkost) kunnen spenen.

De Vlaamse Regering lanceert een tweede oproep voor Citizen Science projecten en trekt hiervoor 1 miljoen euro uit.

Onderzoekers aan universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen die via Citizen Science het brede publiek actief bij hun onderzoeksproces betrekken kunnen hiervoor tot 150.000 euro subsidie krijgen.

Projecten kunnen ingediend worden tot 9 september 2019, 12 uur.

Infomoment:

Op maandag 20 mei 2019 organiseerde Scivil haar eerste netwerkdag. 

Nurses cows and their calves from experimental farm of INRA-Mirecourt (Mathilde Belluz).

Innovatieve kalveropfoksystemen op basis van het behoud van nauwe relaties tussen jonge en volwassen dieren krijgen meer en meer aandacht en worden in sommige landen steeds vaker geïmplementeerd. Ervaringen van landbouwers met deze opfoksystemen leren dat deze technieken gemakkelijk en op grote schaal kunnen toegepast worden. Om deze praktijken beter te karakteriseren en hun impact op de prestatie van de kalveren en de melkkoeien te kwantificeren, worden in 2 projecten, GraizyDaiSy en ProYoungStock (beiden gefinancierd vanuit het CORE Organic ERA-net), verschillende van deze systemen en hun impact op de bedrijfsvoering verder onderzocht.

De EU lanceert een nieuwe projectoproep voor 2019 binnen zijn ‘LIFE-programma’. Life is het fonds van het departement ‘Environment’ van de Europese Commissie voor natuur- en milieubeschermingsprojecten.  

Binnen het Life+ programma zijn er 2 onderdelen:

Pages

Subscribe to laatste nieuws