laatste nieuws

De 8e VLAIO oproep voor projectaanvragen LA-trajecten 2018-2019 is opengesteld. Projectaanvragen kunnen online ingediend worden van 3 september tot maandag 19 november 2018 om23:59u.

Nieuw voor de oproep is dat de aanvraagprocedure verloopt nu online via een link op de website!

CCBT financiert jaarlijks een reeks projecten gericht op praktijkonderzoek voor de biologische sector. De resultaten van de projecten die eind vorig jaar afgelopen zijn werden in de eerste helft van dit jaar gepubliceerd en blijven beschikbaar op BIOpraktijk.be. Klik op de titels hieronder om de samenvattende verslagen te bekijken.
 

Het Europese SOLMACC project wil landbouwpraktijken met een positieve impact op het klimaat promoten. Twaalf demonstratiebedrijven in Duitsland, Italië en Zweden hebben hun teelttechnieken aangepast om klimaatvriendelijke praktijken te implementeren. Naast onderzoek en kennisuitwisseling hebben de projectpartners ook aanbevelingen geformuleerd richting beleid. Eerder dit jaar stelden ze hun resultaten voor in Brussel.

Vanaf 20 juni tot en met 28 september 2018 kunnen operationele groepen bij het Departement Landbouw en Visserij een projectvoorstel rond Europese Innovatie Partnerschappen (EIP) indienen. De subsidie biedt landbouwers met een innovatief idee de kans dat te realiseren. Via operationele groepen kunnen de landbouwers onder meer met onderzoekers samenwerken, wat moet leiden tot op het bedrijf toepasbare oplossingen.

Ook voor het Horizon 2020 Work Programme 2019-2020 zijn nog verschillende opportuniteiten voor onderzoek voor biologische landbouw en voeding terug te vinden.

Topics ook specifiek gericht naar de biologische sector:

NOBL reikt voor de eerste maal een prijs uit voor de beste bachelor- of masterproef rond agro-ecologie en biolandbouw en –voeding. De prijs wordt uitgereikt aan een student afgestudeerd als master of als professionele bachelor aan een Vlaamse onderwijsinstelling in het promotiejaar 2018. Dankzij ILVO is aan de prijs een waarde van 500€ verbonden.

De stijgende vraag naar biologisch geteelde groenten vereist een verdere optimalisatie van de huidige biologische teeltsystemen, met nog meer aandacht voor biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid. Daarom gaat dit jaar het nieuwe, Europese samenwerkingsverband SUREVEG van start. Met dit project zullen nieuwe, gediversifieerde en intensieve teeltsystemen voor biologische volleveldsgroenten worden ontwikkeld met oog op meer biodiversiteit en efficiënter gebruik van hulpbronnen. Daarvoor ligt de focus op strokenteelt en op het gebruik van plantaardige reststromen als bodemverbeteraar en als meststof. Inagro en ILVO zijn Vlaamse partners in het project.

Verenigingen die erkend zijn als ‘centrum voor de sensibilisering rond meer duurzame landbouw’ kunnen tot uiterlijk vrijdag 13 juli 2018 bij het Departement Landbouw en Visserij demonstratieprojecten indienen rond de thema’s:

  • data en digitalisering
  • een preventieve gezondheidszorg met het oog op het verminderde gebruik van geneesmiddelen
  • Integrated Pest Management (IPM)

Demonstratieprojecten maken land- en tuinbouwers bewust van de nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken.

Het EIP-AGRI Service Point lanceert opnieuw een oproep voor experten voor 2 nieuwe focusgroepen. De onderwerpen van de focusgroepen zijn:

  • Non-chemical weed management in arable cropping systems
  • Pests and diseases of the olive tree

Meer informatie rond de thema's vind je hier.

In de uitloop komen leghennen in contact met de eitjes van parasieten, maar hoe meer en hoe verspreider de kippen de uitloop gebruiken, hoe minder de worminfecties. Dat blijkt uit eerder onderzoek op meer dan 100 biologische bedrijven in acht Europese landen. Het nieuwe Europese onderzoeksproject ‘FreeBirds’ speelt hierop in en gaat verder onderzoek doen naar dierenwelzijn en gezondheid in relatie tot de uitloop. 

Onder andere Louis Bolk Instituut, Wageningen UR (Nederland) en het Vlaamse ILVO werken samen in het kader van FreeBirds (Core Organic).

Pages

Subscribe to laatste nieuws