laatste nieuws

Deze oproep wil onderzoeksorganisatie(s) stimuleren om hun kennis collectief te verspreiden en valoriseren bij een ruime groep van ondernemingen. Meld jouw COOCK-project aan voor 2 juni 2020.

Europese boeren worden geconfronteerd met toenemende uitdagingen, waaronder klimaatverandering. Agro-ecologische praktijken kunnen hen helpen duurzamere en veerkrachtigere landbouwsystemen te ontwikkelen die stabiele opbrengsten combineren met verbeterde biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Een nieuwe EIP-AGRI brochure over agro-ecologie biedt inspiratie vanuit operationele groepen en andere innovatieve projecten die oplossingen creëren aangepast aan de lokale behoeften en aan de omstandigheden op het bedrijf.

Met het oog op de voorbereiding van het eerste Work Programme binnen Horizon Europe, bereidde TPOrganics een Position Paper voor dat prioritaire uitdagingen beschrijft gebaseerd op zijn Strategic Research & Innovation Agenda.

Kan de biologische glastuinbouw veerkrachtig en minder intensief zijn?  Een nieuwe video van het COREOrganic Cofund project Greenresilient belicht drie innovatieve technieken die getest worden door de partner Groupe de Recherche en Agriculture Biologique (GRAB) in het Greenresilient experiment in Frankrijk:

ILVO zet zijn schouders onder een living lab agro-ecologie en biologische landbouw, kortweg LLAEBIO. Doel is dat landbouwers, onderzoekers en voorlichters, en de brede maatschappij via het LLAEBIO de weg vinden naar informatie, samenwerking en werkbare systemen. Voor de informatie- en contactfunctie wordt een centrale website gelanceerd: namelijk https://www.llaebio.be.

Living labs zijn kennishubs en tegelijk draaischijven waar ondernemers en organisaties in co-creatie met onderzoekers kunnen werken aan innovatie. Marion Liberloo (LLAEBIO coördinerend team op ILVO): ‘Dat principe passen wij toe door binnen LLAEBIO samenwerking te faciliteren met alle geïnteresseerde partners. Er komen allerlei activiteiten ter ondersteuning van het onderzoek, de kennisdeling en de innovatie rond agro-ecologie en bio.’ In functie van de activiteit brengt het living lab de nodige expertise samen, steunend op bestaande structuren in de biologische en conventionele landbouw. Zo werkt o.a. NOBL samen met zijn partners nauw samen met het LLAEBIO.

Het COREOrganic ERANet bekroonde de projecten FertilCrop en TILMAN-ORG als beste CORE Organic projecten uit een totaal van 33 projecten die de voorbije 15 jaar vanuit het ERAnet gefinancierd werden.

De prijs werd uitgereikt tijdens het recente CORE Organic 15th Anniversary Event, dat plaatsvond op 10 december in Bonn, Duitsland. Andreas Fliessbach, die FertilCrop* coördineerde, en Paul Mäder, die TILMAN-ORG* coördineerde, ontvingen de prijs, die werd geselecteerd op basis van vijf criteria:

Bij de cel Contractueel Onderzoek van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kunnen opnieuw thematische (RT), vrije (RF) en transnationale Euphresco (RI) onderzoeksprojecten ingediend worden voor het dienstjaar 2021.

Meer informatie over deze oproep vind je via: http://www.health.belgium.be/nl/contractueelonderzoek onder de link “openstaande oproepen”.

Het ERA-Net SusCrop (Sustainable Crop production) lanceert een 2e oproep voor transnationale onderzoeksproject met topics die zeker ook kansen bieden voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding!

TPOrganics publiceerde in december een herziening van zijn strategische onderzoeks- en innovatieagenda voor de biologische landbouw en agroecologie. Het document beschrijft onderzoeks- en innovatieprioriteiten voor de biosector in Europa tot 2027. Met deze prioriteiten wil TPOrganics ervoor zorgen dat onderzoek en innovatie voor de biologische sector verder een plaats krijgt onder Horizon Europe. De biologische sector moet hierdoor in staat gesteld worden de noodzakelijke transitie naar een duurzame voedselproductie en landbouw in Europa te leiden.

Pages

Subscribe to laatste nieuws