laatste nieuws

De provincie Limburg zet in 2019 verder in op innovatieve plattelandsprojecten binnen  Kempen en Maasland en de regio Haspengouw in het kader van het Europees  Leaderprogramma binnen de provincie. Er wordt een budget van 730.000 euro voorzien voor projecten binnen de thema’s "Bodem- en waterbeheer" en "Landbouw- en Natuureducatie" in beide gebieden. Goedgekeurde projecten kunnen rekenen op 65% cofinanciering

De publicatie “De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2017-2018” is vanaf nu ook beschikbaar in het Engels. Deze publicatie geeft een overzicht van onderzoek voor de biologische landbouw opgestart of afgerond in de periode 2017-2018 in Vlaanderen. We richtten ons hierbij op projecten en onderzoek uitgevoerd onder biologische omstandigheden en/of met als doelgroep de biologische sector.

Help mee vanuit Vlaanderen de nieuwe strategische onderzoeks- en innovaite-agenda voor biologische landbouw en voeding in Europa te bepalen. Tot 8 mei 2019 kunnen stakeholders opmerkingen formuleren en prioriteiten selecteren voor de onderzoeks- en innovatie-agenda die momenteel door TPOrganics samengesteld wordt.

The EIP-AGRI Service Point is organising the workshop 'Cropping for the future: networking for crop rotation and crop diversification’. This event will take place on 4-5 June 2019 in Almere, the Netherlands, and we are looking for participants.

We are inviting farmers and farmers’ organisations, agroforesters, entrepreneurs, SMEs, start-ups, advisory services, universities, research technology organisations, rural networks and others involved in relevant projects or with relevant expertise to apply before 11 April, 23.59 CET.

Biologische landbouw heeft een groot potentieel om bij te dragen aan de economische, ecologische en sociale duurzaamheid in plattelandsgebieden in lage inkomen landen, dit toont vergelijkend onderzoek aan. Vanuit deze vaststelling wil FiBL, het onderzoeksinstituut voor de biologische landbouw in Zwitserland, het debat stimuleren over hoe dit potentieel kan gebruikt worden om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of SDG’s), vastgelegd door de Verenigde Naties, te bereiken en dit ter ondersteuning van biologische landbouw en andere agro ecologische benaderingen. Op 26 februari verzamelde FiBL 150 internationale actoren in Brussel om de voordelen van biologische landbouw in het licht van de SDG’s  te verkennen. Focus van de dag lag op ontwikkelingslanden maar ook aan het potentieel van biolandbouw in het Noorden werd in sommige presentatie en discussies niet voorbijgegaan.

Onderzoekers van de Hogeschool Gent stelden op 15 februari in Melle de resultaten van hun onderzoeksproject Altergrain voor. Een reeks alternatieve en pseudogranen werd op de proef gesteld op gebied van teeltzekerheid, ziektegevoeligheid, verwerkingsmogelijkheden en nutritionele eigenschappen. 

Geïnteresseerd in de activiteiten van de verschillende afdelingen van FiBL?  Recent publiceerde FiBL een overzicht van alle activiteiten van FiBL Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Hiermee geven ze een inkijk in de FiBL projecten, zowel lopende als afgesloten. Het activiteitenrapport is gratis te downloaden.

Het INTERREG North-West Europe Programme is op zoek naar transnationale samenwerkingsinitiatieven die concrete resultaten kunnen bieden voor Noord-West Europa.

Ook in 2019 zijn er kansen voor nieuwe plattelandsprojecten. Het Provinciaal Managementcomité lanceert deze keer samen met de Plaatselijke Groepen LEADER een nieuwe oproep voor projecten die de leefkwaliteit op het Oost-Vlaamse platteland verbeteren.

Voor de provinciale plattelandsprojecten is dit de laatste oproep van de huidige programma-periode 2014-2020. Er is een budget van 1,3 miljoen euro beschikbaar (Omgevingskwaliteit en Platteland Plus) voor cofinanciering van projecten die passen binnen het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse platteland.*

Het Departement Landbouw en Visserij lanceert opnieuw een oproep voor het indienen van projectvoorstellen van operationele groepen.

Operationele groepen kunnen tot en met 31 maart 2019 bij het Departement Landbouw en Visserij een projectvoorstel indienen. Het totale budget bedraagt 150.000 euro. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 30.000 euro per project. . Het thema ‘duurzaam waterbeheer’ staat telkens centraal, maar ook projectvoorstellen rond andere thema’s kunnen ingediend worden.

Pages

Subscribe to laatste nieuws