laatste nieuws

Onkruidbeheer in de kleinschalige bioteelt is nog steeds sterk gelinkt aan manuele arbeid. Het Instituut voor Landbouw-,Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en de onderzoeksgroep AIRO van UGent-Imec slaan daarom de handen in elkaar met de bouw van de CSA-robot om onkruidbeheersing in de kleinschalige bioteelt te automatiseren. De CSA-robot is een multi-inzetbaar en betaalbaar robot-platform dat specifiek ontwikkeld is voor de groententeelt op bedden. 

Choice of appropriate breeds, emphasising improved mother-infant contact and use of agroforestry. Photo: Anne Grete Kongsted

Willen we zinvol reageren op de huidige wereldwijde milieuproblemen dan is er dringend nood aan een fundamentele verandering in de manier waarop we momenteel ons voedsel produceren en consumeren. De veehouderij wordt hierbij in het bijzonder uitgedaagd om nieuwe evenwichten te vinden om daarbij een positieve bijdrage te kunnen leveren.

Verenigingen die erkend zijn als centrum voor de sensibilisering rond meer duurzame landbouw kunnen tot 14 oktober 2020 bij het Departement Landbouw en Visserij demonstratieprojecten indienen. Er zijn vier mogelijke thema’s: “Hitte- en droogteproblemen”, “Alternatieve (eiwit)teelten/ voederrantsoenen in functie van hogere eiwitautonomie”, “IPM als systeembenadering voor actuele of nieuwe problemen en uitdagingen” en “Preventieve gezondheidszorg met het oog op antibioticareductie: vaccinatiestrategieën”.

Voor het PPILOW project zijn twee apps ontwikkeld waarmee vleeskuiken- en varkenshouders het welzijn van hun eigen dieren zelf kunnen meten. De app geeft geautomatiseerde feedback die kan helpen bij het verbeteren van het welzijn van uw dieren en kan daarnaast een goede marketingtool zijn om te laten zien dat uw bedrijf zich bezighoudt met dierenwelzijn. Wij zijn op zoek naar vleeskuiken- en vleesvarkenshouders die willen deelnemen aan de studie die het effect van de app zal evalueren en die zal worden opgestart tussen september en december 2020

V.l.n.r.: Alain Peeters, Felix de Bousies en Joris Relaes (ILVO)(Foto ILVO)

Het eerste grootschalige agro-ecologisch proefplatform in Vlaanderen werd eind juli voorgesteld op het  kasteeldomein van het Oost-Vlaamse Hansbeke. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) heeft daarover een veelbelovende samenwerkingsovereenkomst gesloten met de mede-eigenaar-bio-teler Felix de Bousies en met landbouwconsulent en -onderzoeker Alain Peeters. “Doel is om van het hele domein een proefplatform voor agro-ecologisch onderzoek te maken, parallel aan de gewone exploitatie als biologisch landbouwbedrijf”, klinkt het.

De Europese Technologieplatforms (ETP's) TP Organics, Plants for the Future en Food for Life hebben gezamenlijk een beleidsnota gepubliceerd met aanbevelingen voor onderzoek en innovatie om de meest urgente uitdagingen voor onze voedselsystemen aan te pakken, met de nadruk op primaire productie en consumptie.

Eind 2019 liepen 4 CCBT-projecten af. Hieronder vatten we even samen wat de belangrijkste resultaten waren en waar u de verslagen kan vinden.

Eerder dit jaar gingen zes nieuwe CCBT-projecten van start. De thema's zijn opnieuw heel divers, omdat elke deelsector met verschillende vragen zit. Een groter project over irrigatie in de groenteteelt zal ongetwijfeld ondersteuning bieden in geval we opnieuw droge periodes moeten trotseren. Deze praktijkgerichte projecten kaderen in de jaarlijkse subsidie voor praktijkonderzoek voor de biologische landbouw. 

Van 1- 7 juli 2020 kon online het European Organic Congress worden gevolgd. Tijdens deze drie digitale dagen kwamen verschillende EU en nationale beleidsmakers en experts aan het woord over recente beleidsontwikkelingen en visies met betrekking tot biologische landbouw in Europa.

Het ROADMAP project ‘Rethinking of Antimicrobial Decision-Systems in the Management of Animal Production’ heeft als algemeen doel de transitie naar een verstandig gebruik van antimicrobiële middelen (AMU) in de dierlijke productie in verschillende contexten te bevorderen om zo antimicrobiële resistentie (AMR) te beheren. Hierbij gaat men ervan uit dat er geen ‘one-size-fits-all’ oplossing bestaat. Verschillende strategieën zijn nodig om rekening te houden met de lokale omstandigheden die worden bepaald door sociale, economische, technische en institutionele variabelen.

Pages

Subscribe to laatste nieuws