laatste nieuws

Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid lanceerde vandaag een oproep voor de indiening van projectvoorstellen ‘onderzoek biologische landbouw’ rond één van de volgende thema’s:

  1. Robuuste biologische productiesystemen-primaire productie: een systeemaanpak;
  2. Relaties tussen diergezondheid en -welzijn, opfok en rantsoenen en inrichting van buitenloop bij de varkens- en geitenhouderij;
  3. Nutriëntendynamieken in relatie tot de voedingsbehoeften van het gewas, het bodemleven en de bodemsamenstelling, om een optimale opbrengst te realiseren, met minimale verliezen naar het milieu.

Het biologisch lastenboek garandeert een hoge milieubescherming en gezonde, natuurlijke producten. Maar het kan altijd beter. Zo is het gebruik van bepaalde producten enigszins omstreden.  Daar wil het project RELACS iets aan doen. RELACS staat voor 'Replacement of Contentious Inputs in Organic Farming Systems' en wil de biosector bijstaan om het gebruik van bepaalde omstreden producten tot een minimum herleiden.

Het INTERREG North-West Europe Programme is op zoek naar transnationale samenwerkingsinitiatieven die concrete resultaten kunnen bieden voor Noord-West Europa.

De ziekten ‘capriene arthritis en encefalitis (CAE)’, ‘caseuze lymfedenitis (CL)’ en paratuberculose (paraTBC) vormen de belangrijkste reden waarom bedrijfshouders op melkgeitenbedrijven ervoor kiezen geen bedrijfseigen biest aan hun lammeren te geven. Deze biest is nochtans heel belangrijk voor een gezonde start van de opfok van een lam. Ondanks de belangrijkheid van deze 3 ziekten, is er op dit moment weinig inzicht in de mate van voorkomen van deze ziektes op de biologische én gangbare Belgische melkgeitenbedrijven. Met het financieren van een onderzoeksproject gaf het Departement Landbouw en Visserij aan de hogeschool Odisee de opdracht hier verandering in te brengen.

Op dinsdag 25 september 2018 geven de projectpartners de officiële aftrap van het INTERREG project TRANSAE tijdens een lanceringsevent dat doorgaat in Guînes, Frankrijk. Tijdens deze dag wordt het TRANSAE project officieel voorgesteld. In de voormiddag inspireren 3 pionier landbouwers uit de deelnemende regio’s een interactieve workshop over de transitie naar agro-ecologie. Na een lekkere lunch volgt er een bedrijfsbezoek bij akkerbouwer Marc Lefebre.

Reeds voor de 4e maal organiseert TPOrganics, het Europese technologieplatform voor biologische landbouw en voeding, een oproep voor het verzamelen van innovatieve ideeën die bijdragen tot de transformatie van het Europese landbouw- en voedingssysteem gebaseerd op biologische en agro-ecologische principes.

De 8e VLAIO oproep voor projectaanvragen LA-trajecten 2018-2019 is opengesteld. Projectaanvragen kunnen online ingediend worden van 3 september tot maandag 19 november 2018 om23:59u.

Nieuw voor de oproep is dat de aanvraagprocedure verloopt nu online via een link op de website!

CCBT financiert jaarlijks een reeks projecten gericht op praktijkonderzoek voor de biologische sector. De resultaten van de projecten die eind vorig jaar afgelopen zijn werden in de eerste helft van dit jaar gepubliceerd en blijven beschikbaar op BIOpraktijk.be. Klik op de titels hieronder om de samenvattende verslagen te bekijken.
 

Het Europese SOLMACC project wil landbouwpraktijken met een positieve impact op het klimaat promoten. Twaalf demonstratiebedrijven in Duitsland, Italië en Zweden hebben hun teelttechnieken aangepast om klimaatvriendelijke praktijken te implementeren. Naast onderzoek en kennisuitwisseling hebben de projectpartners ook aanbevelingen geformuleerd richting beleid. Eerder dit jaar stelden ze hun resultaten voor in Brussel.

Vanaf 20 juni tot en met 28 september 2018 kunnen operationele groepen bij het Departement Landbouw en Visserij een projectvoorstel rond Europese Innovatie Partnerschappen (EIP) indienen. De subsidie biedt landbouwers met een innovatief idee de kans dat te realiseren. Via operationele groepen kunnen de landbouwers onder meer met onderzoekers samenwerken, wat moet leiden tot op het bedrijf toepasbare oplossingen.

Pages

Subscribe to laatste nieuws