laatste nieuws

Organic Eprints is een wereldwijd, open, on-line archief voor onderzoek in biologische landbouw en voeding met meer dan 10.000 publicaties.  Er zijn reeds meer dan  15.000 geregistreerde gebruikers van Organic Eprints en het archief heeft meer dan 175.000 bezoekers elke maand. Alle gebruik van het archief is kosteloos.

De publicatie “De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2011-2012”  is vanaf nu ook beschikbaar in het Engels. Deze publicatie geeft een overzicht van onderzoek voor de biologische landbouw opgestart of afgerond in de periode 2011-2012 in Vlaanderen. Het overzicht werd samengesteld ter gelegenheid van de tweede NOBL studienamiddag 'Cocreatief onderzoeken: landbouwers en onderzoekers vinden elkaar in het creëren van kennis en innovatie' die plaatsvond op 6 december 2012 in Leuven.

In juli 2013 werd TPOrganics officieel toegevoegd aan de door de Europese Commissie erkende ‘Technology Platforms’. Hierdoor krijgt de Europese biologische sector de erkennig als belangrijke speler in de ontwikkeling van de Europese economie en als innovatieve sector.

Als Europees Technology Platform wordt het platform beschouwd als belangrijke stakeholder te consulteren rond EU onderzoeksprioriteiten in het kader van het Europese Innovaties Partnerschap (EIP) en kan het een belangrijke rol spelen in het zetten van prioriteiten binnen Horizon 2020.

Op 7 februari 2013 ondertekenden minister president Kris Peeters en vertegenwoordigers van Algemeen Boerensyndicaat, BioForum, Boerenbond en VLAM het nieuw strategisch plan biologische landbouw 2013-2017 om de biologische landbouw in Vlaanderen verder te laten groeien en ontwikkelen. Twee nieuwe partners (Fevia Vlaanderen en Comeos Vlaanderen) ondertekenden een engagementsverklaring om bij te dragen tot het optimaliseren, stimuleren en sturen van de markt- en ketenontwikkeling.

Hierbij stellen we u graag de publicatie “De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2011-2012” voor. Deze publicatie  geeft een overzicht van onderzoek voor de biologische landbouw opgestart of afgerond in de periode 2011-2012 in Vlaanderen. Het overzicht werd samengesteld ter gelegenheid van de tweede NOBL studienamiddag 'Cocreatief onderzoeken: landbouwers en onderzoekers vinden elkaar in het creëren van kennis en innovatie'  die plaatsvond op 6 december 2012 in Leuven.

 

De COREOrganic II ERA-NET partners hebben binnen hun tweede oproep 2 projecten geselecteerd voor verdere financiering, één uit elk van de thematische onderzoeksgebieden van de oproep:

De publicatie geeft een overzicht van 49 onderzoeksprojecten ten behoeve van low-input en biologische landbouw die medegefinancierd werden door de Europese Commissie onder het 5de, 6de en 7de kaderprogramma voor onderzoek, uitgevoerd of gestart in de periode 2000-2012.

In het kader van de 'Oproep onderzoek biologische landbouw 2012' kent de Vlaamse Regering een subsidie toe van 160.000 euro aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in Merelbeke, voor de uitvoering van het project 'Bio in beeld, ontwikkelen van kengetallen via systeemgericht onderzoek en participatorisch traject' voor de periode van 1 november 2012 tot en met 31 oktober 2015.

In september 2011 maakte TP Organics een lijst met prioritaire onderzoeksnoden voor de biologische landbouw in Europa over aan DG onderzoek en innovatie met de vraag deze op te nemen in het werkingsprogramma 2013 van het EU 7 Kaderprogramma. De onderzoeksonderwerpen werden geselecteerd uit de strategische onderzoeksagenda gepubliceerd door TP Organics in December 2009, alsook op basis van verdere discussie en een openbare raadpleging over prioritaire onderwerpen tijdens 2010 en 2011.

The TP Organics Strategic Research Agenda (SRA) was finalised in December 2009.

The purpose of the Strategic Research Agenda (SRA) is to enable research, development and knowledge transfer that will deliver relevant outcomes – results that will contribute to the improvement of the organic sector and other low external input systems. 

Pages

Subscribe to laatste nieuws