laatste nieuws

Ritnaalden tasten meerdere teelten aan en zijn een complex probleem. In 2015 startte een uitgebreide monitoring in Vlaanderen als onderdeel van het vierjarig project ‘Sectorbrede geïntegreerde beheersing van ritnaalden'. Heb je zelf ook schade ervaren en wil je meer weten over de ritnaalden op jouw percelen? Lees in dit artikel hoe we het onderzoek aanpakken en welke oplossingen we beogen.

Een plaagcomplex

Eind 2015 liep het CCBT-project 'Optimalisatie bemesting in de biologische kleinfruitteelt' af.

Op welke manier valt snel, eenvoudig en betrouwbaar de microbiële activiteit in een bodem te meten? In hoeverre is een bepaalde microbiële bodemactiviteit een indicator voor bodemkwaliteit? Dit zijn de onderzoeksvragen die we getracht hebben te beantwoorden in het CCBT-project (2014-2015) “Effecten van bodembeheer en bemesting op de bodemmicrobiologie - Zoektocht naar een eenvoudige indicator voor bodemkwaliteit” uitgevoerd door Inagro, PCG, PPK, pcfruit, Biobedrijfsnetwerken en ILVO. 

Aan de Hogeschool Gent onderzoekt het multidisciplinair onderzoeksproject Altergrain welke mogelijkheden er in Vlaanderen zijn voor alternatieve granen en pseudogranen. Het gaat daarbij uit van een volledige ketenbenadering.

Het onderzoek gaat in op de veld- en verwerkingsfase, de nutritionele aspecten voor en na verwerking tot afgeleide broodproducten en op de economische mogelijkheden van deze gewassen in de Vlaamse regio. 

Achtergrond

Het ERA-NET?- WATERWORKS is ontstaan uit Water Joint Programming Innitiative (JPI) en Food Security and Climate Change JPI (FACCE).

Organic Eprints is een wereldwijd open archief voor onderzoek biologische landbouw & voeding. Hiervoor is in Europa een netwerk van National Editors per land ingesteld.

Organic Eprints

Ter gelegenheid van BioXpo 2015 nodigde het Vlaams onderzoeks- en kennisnetwerk voor biologische landbouw & voeding zijn partners uit op de beursvloer. Ze stelden een aantal van hun actuele onderzoeksthema’s voor biologische landbouw en voeding voor op een kennisplein in de vorm van posters. De gepresenteerde posters werden nu gebundeld in de vorm van een publicatie.

De oproep voor projectaanvragen TETRA 2015-2016 is opengesteld. De uiterste indiendatum is dinsdag 16 februari 2016 (12 uur ‘s middags).

In januari 2016 werd de eerste call voor transnationale onderzoeksprojecten van het EraNET Sustainable Animal Production (SusAn) gelanceerd. De deadline voor het indienen van preproposals is 29 maart 2016!

37 organisaties uit 23 landen voorzien 17 MEUR voor het steunen van onderzoeksprojecten. Dit bedrag wordt door de Europese Comissie aangevuld met 4 MEUR (EU cofunded call).

Bodemgebonden ziektes, zoals de schimmels Fusarium spp., Verticillium dahliae, Rhizoctonia solani en de plant parasitaire nematoden Meloidogyne spp. en Globodera spp. zijn moeilijk te beheersen en vormen daarom een grote bedreiging voor de landbouw wereldwijd. Hoe kunnen we deze bodemgebonden ziektes onderdrukken in groenten en akkerbouwgewassen? Hoe kunnen we de kruisbestuiving bevorderen tussen verschillende gewassen en landbouwsystemen?

Pages

Subscribe to laatste nieuws