laatste nieuws

Op 28 en 29 mei organiseerde de Europese commissie de conferentie ‘Organic production, Research and Innovation: setting priorities for the future’ tijdens Expo Milano.

Het doel van de conferentie was tweeledig:

Op 1 en 2 december 2015 organiseert het Europese technologieplatform TPorganics de Organic Innovation Days in Brussel. Het doel van dit event is het innovatiepotentieel van de biologische voedings- en landbouwsector in de kijker te plaatsen.

In dit kader lanceert TPorganics een oproep naar biolandbouwers, onderzoekers en bedrijven om hun innovatieve oplossingen voor de biologische landbouw- en voedingssector voor te stellen. Innovaties binnen volgende thema’s komen in aanmerking:

In 2015 gingen twee nieuwe projecten die focussen op functionele agrobiodiversiteit op biologische bedrijven van start onder de vleugels van het COREOrganic + ERAnet. COREOrganic is een Europees netwerk waarin onderzoeksfinaniciers nationale budgetten samenbrengen voor de organisatie van transnationaal onderzoek voor de biologische landbouw. Een nauwe samenwerking van onderzoek met andere stakeholders waaronder boeren, adviseurs en opleiders staat centraal in de projecten, zodat de ontwikkelde methoden praktisch bruikbaar zijn voor de eindgebruikers.

Van 8 tot 12 juni 2015 ging het INNOHORT 2015 symposium, ‘Innovation in Integrated and Organic Horticulture’, door te Avignon (Frankrijk). Het internationale symposium werd georganiseerd door INRA –Avignon samen met de Universiteit van Avignon onder de vleugels van de ISHS (International Society for Horticultral Science) commissie Organic Horticulture. Belangrijke ambitie van het symposium was na te gaan hoe de bestaande kloof tussen onderzoekers uit verschillende domeinen, tussen onderzoekers en andere belanghebbenden en tussen onderzoek en praktijk kan gedicht worden.

Drie nieuwe onderzoeksprojecten streven naar meer inzichten over hoe planten, bodem en microbiota met elkaar in interactie staan. SoilVeg heeft als doel de ‘roller crimper’ techniek te verbeteren voor het vernietigen van groenbemesters, ReSolve focust op uitgeputte bodems in wijngaarden in Zuid-Europa en Fertilcrop wil de kennis rond bestaande conserveringslandbouw-technieken verbeteren.

Verbeterde bodemvruchtbaarheid, een goede plaagonderdrukking maar ook efficiënt brandstofverbruik staan centraal binnen de biologische landbouw en vormen het uitgangspunt bij de zoektocht naar een goed bodembeheer. Recent werd het Europees CORE Organic-project ‘SOILVEG’ opgestart waarin een nieuwe manier om groenbedekkers te vernietigen met een ‘roller-crimper’ zal worden uitgetest in de praktijk.

Soilveg, een innovatief Europees onderzoeksproject

Oppervlakkig inwerken van een grasklaver maaimeststof

Een goede bodemconditie, en meer specifiek een gunstige bodemstructuur is cruciaal voor een sterke en gezonde gewasontwikkeling in de biologische landbouw. De bodemconditie is bepalend voor de werking van de organische bemesting onder invloed van de microbiële activiteit. Dit voorjaar ging het project 'Stikstofwerking van maaimeststoffen in relatie tot toedieningswijze en bodemconditie van start om het potentieel van maaimeststoffen te onderzoeken binnen strategieën van bodembeheer in de biologische teelt.

Zeven onderzoeksprojecten voor de biologische landbouw- en voedingssector zijn gehonoreerd door het ministerie van Economische Zaken. De inhoud van de gehonoreerde projecten hebben allemaal een link met zowel de biologische als de gangbare sector. Dit moet leiden tot een verdere ontwikkeling van biologische en gangbare ketens. Bionext heeft samen met Wageningen UR, Louis Bolk Instituut en het bedrijfsleven begin april twaalf onderzoeksvoorstellen ingediend voor de plantaardige en dierlijke primaire sectoren, de verwerkende sector en de handel.

Het Agricultural European Innovation Partnership (EIP-AGRI) publiceerde een nieuwe brochure rond het opzetten van participatieve processen in innovatieprojecten. De brochure ‘Participatory approaches for agricultural innovation' geeft een aantal praktische voorbeelden van methodes die kunnen helpen bij het opzetten van nieuwe groepen, identificeren van de juiste partners, en het werken met personen uit verschillende beroepsgroepen of sectoren bij het ontwikkelen van nieuwe projecten. Hierbij wil men actoren o.a.

Pages

Subscribe to laatste nieuws