laatste nieuws

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, doet een tweede oproep voor de ondersteuning van operationele groepen binnen de Europese innovatie partnerschappen (EIP). Innovatie en kennisoverdracht zijn namelijk sleutelbegrippen in een landbouwsector die toekomstgericht wil denken en werken.

Het Departement Landbouw en Visserij lanceert een nieuwe oproep voor onderzoek biologische landbouw.

De thema’s voor de oproep zijn:

Nieuwsgierig naar het onderzoek en de activiteiten bij FiBL? Het Zwitserse onderzoeksinstituut voor biologische landbouw stelt zijn nieuw activiteitenverslag voor. In het verslag vind je informatie over onderzoek en activiteiten binnen de drie instituten onder FiBL: FiBL Zwitserland, FiBL Duitsland en FiBL Oostenrijk.

Het activiteitenverslag 2016 is te downloaden via http://www.fibl.org/en/about-us/activity-report.html.

Het EIP-AGRI Service Point lanceert opnieuw een oproep voor experten voor twee nieuwe focusgroepen. De onderwerpen van de focusgroepen zijn:

SUSFOOD-the ERA-Net on SUStainable FOOD production and consumption bestaat uit 26 partners uit 15 EU lidstaten en 2 geassocieerde partners. Het ERA-Net heeft als doel het versterken van de inspanningen ter ondersteuning van onderzoek op het gebied van duurzame voedselsystemen van productie tot consumptie.

Samen met 25 partners uit 19 landen bereidde het COREOrganic ERA-NET CoFund een gezamenlijke oproep voor transnationaal onderzoek voor de biologische landbouw in Europa voor. Het totale budget van deze nieuwe oproep bedraagt ongeveer 14,5 miljoen € (incl top-up funds vanuit EU).

Op woensdag 30 november 2016 organiseerde NOBL (Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw & voeding) zijn tweejaarlijkse studienamiddag. NOBL liet zich dit jaar leiden door de gunstige ontwikkelingen binnen de biologische melkveehouderij. De slechte marktsituatie in de gangbare melkveehouderij doet heel wat Vlaamse melkveehouders nadenken over omschakelen naar de biologische productiemethode. Het thema van deze studiedag was daarom ‘Biomelk in opmars: nieuwe context en uitdagingen in onderzoek’.

Ter gelegenheid van de 4e tweejaarlijkse studienamiddag ‘Biomelk in opmars: nieuwe context en uitdagingen in onderzoek’ die plaats vond op 30 november 2016, staan we zoals gebruikelijk ook even stil bij het onderzoek tijdens de voorbije jaren. Met de publicatie ‘De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2015-2016’ geven we een overzicht over wat in 2015 en 2016 op vlak van onderzoek en kennisontwikkeling voor de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen reilde en zeilde.

Pages

Subscribe to laatste nieuws