laatste nieuws

Zo pas verscheen het rapport ‘Bio als leraar voor en leerling van gagbare landbouw: (h)ordes in leren bij landbouwers en onderzoekers’ het resultaat van een studie uitgevoerd door de Afdeling Monitoring en Studie (AMS) van het Departement Landbouw en Visserij.

TPOrganics stelde een dossier samen om de biologische sector en de agro-ecologische gemeenschap wegwijs te maken in de implementatie van ‘European Innovation Partnership for Agricultural Productivity and Sustainability’ of EIP-AGri. EIP-Agri is een nieuw Europees beleidsinstrument dat er moet voor zorgen dat meer actoren betrokken worden bij onderzoek en vraaggedreven onderzoek en innovatie in de landbouw kan plaatsvinden.

Op basis van een zelf-evaluatie voor criteria opgenomen in “Strategy for European Technology Platforms: ETP 2020” gepubliceerd door de European Commission in juli 2013, gaf TPOrganics NOBL de erkenning als National Technology Platforms (NTP) voor Vlaanderen. Hierdoor mag NOBL zich vanaf nu officieel voorstellen als Member of the European Technology Platform “TPOrganics".

Vlaamse en Nederlandse kennis voor biologische landbouw wordt voortaan gebundeld op een website. De bestaande website biokennis.nl is veranderd in www.bioKennis.org. Nieuws en de resultaten van zowel Nederlands biologisch onderzoek, als het Vlaamse onderzoek is nu te vinden op bioKennis.

BioForum Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu, VELT, Vredeseilanden en Wervel stellen vast dat het huidige landbouwmodel op zijn grenzen botst. Daarom organiseerden zij op dinsdag 17/12 een congres dat het potentieel aantoont van een agro-ecologische aanpak.

In januari verscheen de 9e editie van de nieuwsletter van het LowInputBreeds project. Het LowInputBreeds project is een project gecofinancierd binnen het 7 kaderprogramma van de Europese Commissie.

Een van de eerste acties bij de implementatie van de EIP-Agri strategie was de oprichting van thematische focusgroepen. EIP-AGRI focusgroepen zijn tijdelijke groepen van ongeveer 20 geselecteerde experten die focussen op specifieke onderwerpen waarbinnen kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Iedere groep exploreert praktische innovatieve oplossingen voor problemen of opportuniteiten binnen het thema.

Een van de eerste acties bij de implementatie van de EIP-Agri strategie was de oprichting van thematische focusgroepen. EIP-AGRI focusgroepen zijn tijdelijke groepen van ongeveer 20 geselecteerde experten die focussen op specifieke onderwerpen waarbinnen kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Iedere groep exploreert praktische innovatieve oplossingen voor problemen of opportuniteiten binnen het thema.

AMS- bracht aansluitend aan hun TransEATsessie met Oliver De Schutter een focusrapport uit over agro-ecologie.

Agro-ecologie is geen nieuw systeem, maar een concept. Om een uitweg te zoeken uit de huidige of dreigende patstellingen (of lock-ins) kunnen alle landbouwsystemen bestudeerd worden op basis van agro-ecologische principes en inzichten. Die steunen in eerste instantie op de ecologische relaties tussen de natuurlijke hulpbronnen die in de landbouw gebruikt worden.

Het ‘European Learning Network on Functional AgroBiodiversity’ (ELN) publiceerde het rapport ‘Functional agrobiodiversity: Nature serving Europe’s farmers’. Deze publicatie heeft als doel inzichten te geven in het concept van functionele agrobiodiversiteit (FAB), de banden met landbouw en het biodiversiteitsbeleid en de kansen voor een duurzamer(e) landbouw en platteland in Europa. De publicatie kan gedownload worden via deze link.

Pages

Subscribe to laatste nieuws