laatste nieuws

Eind 2015 liep het 3-jarig ADLO project ‘Bio in Beeld’ ten einde, gebaseerd op een samenwerkingsverband tussen onderzoek (ILVO, Inagro, Proefbedrijf Pluimveehouderij), adviseurs (Wim Govaerts en Co) en Bioforum als organisator van de biobedrijfsnetwerken.

In 2014-2015 werden opnieuw zes CCBT-projecten uitgevoerd door de bio-praktijkcentra, op vraag van de biologische telers. Zowel meer onderzoeksgerichte projecten als echte praktijkprojecten kwamen aan bod. Intussen zijn de rapporten en de samenvattende artikels beschikbaar (klik op de titels voor meer ):info

Begin 2016 liep het Europese project ‘COBRA’ ten einde, waarin gewerkt werd rond biologische veredeling en zaadproductie van granen en eiwitgewassen. In totaal namen hierin 41 partners deel uit 18 landen. Vanuit Vlaanderen participeerden Inagro en Universiteit en Hogeschool Gent in het project.

De partners van het C-IPM ERANET lanceerden op 1 april 2016 hun tweede gezamelijke oproep voor transnationale onderzoeksprojecten. Alle informatie rond deze call is beschikbaar via www.c-ipm.org/calls/.

Of te downloaden:

Het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III) is een instrument met een uitgebreide reeks aan maatregelen die de competitiviteit en verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw stimuleren en ondersteunen. Eén van deze maatregelen is innovatie stimuleren door middel van Europees partnerschap voor innovatie (EIP) met als doel het stimuleren van de interactie tussen onderzoek en praktijk.

Het Departement Landbouw en Visserij doet een oproep om projectvoorstellen voor onderzoek biologische landbouw in te dienen rond één of meer van de volgende thema’s:

Het CCBT-project ‘Zachtfruit telen in de aanwezigheid van Drosophila suzukii’ ging van start op 1 april 2015. Dit project wordt uitgevoerd door pcfruit vzw met Proefcentrum Pamel als partner en het wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van het CCBT en de Vlaamse Overheid. 

Als gevolg van de verstrengde P normen in MAP5 wordt de dosis organische bemesting sterk beperkt voor percelen in klasse 3 en klasse 4. Hierdoor zijn er minder mogelijkheden om het organische stofgehalte op deze percelen te onderhouden, wat voor de biologische landbouw net van primordiaal belang is. Een beredeneerde teeltrotatie en een optimale benutting van het bedrijfseigen organisch materiaal zijn meer dan ooit belangrijke instrumenten om de kringloop te sluiten en voor het behoud van een gezonde bodem.

Eind 2015 liep het CCBT-project 'Vergelijking van verschillende types bemesting in een bio fruitaanplanting van Conference' af. 

Tot op heden is er zowel in binnen- als buitenland heel weinig aandacht besteed aan het op punt stellen van de bemesting binnen de biologische perenteelt. Wanneer men enkel werkt met snelwerkende meststoffen als bloedmeel geeft men enkel N. Maar ook K is belangrijk. Daarom wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn van drijfmest, digestaat, stalmest, …

Een groepje studenten van de Hogeschool Gent, Campus Natuur en Techniek, onderzocht in een project of pluimvee kan ingezet worden als predator in kiwibes. De afgevallen kiwibessen trekken namelijk heel wat fruitvliegjes aan, waaronder insecten als Drosophila suzukii. Deze insecten kunnen schade en productieverlies veroorzaken en liggen vaak aan de basis van secundaire problemen zoals Botrytis. Daarnaast komen op de kiwibesplantages verscheidene onkruidsoorten voor, die mogelijks ook door pluimvee opgeruimd kunnen worden.

De studenten stelden zich de volgende vragen:

Pages

Subscribe to laatste nieuws