laatste nieuws

BioForum Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu, VELT, Vredeseilanden en Wervel stellen vast dat het huidige landbouwmodel op zijn grenzen botst. Daarom organiseerden zij op dinsdag 17/12 een congres dat het potentieel aantoont van een agro-ecologische aanpak.

In januari verscheen de 9e editie van de nieuwsletter van het LowInputBreeds project. Het LowInputBreeds project is een project gecofinancierd binnen het 7 kaderprogramma van de Europese Commissie.

Een van de eerste acties bij de implementatie van de EIP-Agri strategie was de oprichting van thematische focusgroepen. EIP-AGRI focusgroepen zijn tijdelijke groepen van ongeveer 20 geselecteerde experten die focussen op specifieke onderwerpen waarbinnen kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Iedere groep exploreert praktische innovatieve oplossingen voor problemen of opportuniteiten binnen het thema.

Een van de eerste acties bij de implementatie van de EIP-Agri strategie was de oprichting van thematische focusgroepen. EIP-AGRI focusgroepen zijn tijdelijke groepen van ongeveer 20 geselecteerde experten die focussen op specifieke onderwerpen waarbinnen kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Iedere groep exploreert praktische innovatieve oplossingen voor problemen of opportuniteiten binnen het thema.

AMS- bracht aansluitend aan hun TransEATsessie met Oliver De Schutter een focusrapport uit over agro-ecologie.

Agro-ecologie is geen nieuw systeem, maar een concept. Om een uitweg te zoeken uit de huidige of dreigende patstellingen (of lock-ins) kunnen alle landbouwsystemen bestudeerd worden op basis van agro-ecologische principes en inzichten. Die steunen in eerste instantie op de ecologische relaties tussen de natuurlijke hulpbronnen die in de landbouw gebruikt worden.

Het ‘European Learning Network on Functional AgroBiodiversity’ (ELN) publiceerde het rapport ‘Functional agrobiodiversity: Nature serving Europe’s farmers’. Deze publicatie heeft als doel inzichten te geven in het concept van functionele agrobiodiversiteit (FAB), de banden met landbouw en het biodiversiteitsbeleid en de kansen voor een duurzamer(e) landbouw en platteland in Europa. De publicatie kan gedownload worden via deze link.

De proceedings van het 2e International Organic Fruit Research Symposium - 'Organic Fruit 2012: From Research to Practice' van 18 tot 21 juni 2012 te Leavenworth Washington (USA) -  zijn gepubliceerd als een volume van het Acta Horticulturae tijdschrift  en zijn (betalend) te downloaden via  de website van de International Society of Horticultural Science (ISHS).

Meer informatie: http://www.ishs.org/ishs-book/1001

Van  21 tot 23 augustus 2013 ging in Bredsten, Denemarken het NJF Seminar 461 door met als inspirerende  titel ‘Organic farming systems as driver for change’.  Biologische landbouw wordt hierbij gezien als een sector met een diepgaande impact op de maatschappelijke en landbouwkundige ontwikkelingen. Het doel van het seminarie was na te gaan hoe onderzoek voor de biologische landbouw hieraan heeft bijgedragen of kan bijdragen om een oplossing te vinden voor de vele en ernstige uitdagingen waarvoor men staat in verband met het milieu.

Organic Eprints is een wereldwijd, open, on-line archief voor onderzoek in biologische landbouw en voeding met meer dan 10.000 publicaties.  Er zijn reeds meer dan  15.000 geregistreerde gebruikers van Organic Eprints en het archief heeft meer dan 175.000 bezoekers elke maand. Alle gebruik van het archief is kosteloos.

De publicatie “De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2011-2012”  is vanaf nu ook beschikbaar in het Engels. Deze publicatie geeft een overzicht van onderzoek voor de biologische landbouw opgestart of afgerond in de periode 2011-2012 in Vlaanderen. Het overzicht werd samengesteld ter gelegenheid van de tweede NOBL studienamiddag 'Cocreatief onderzoeken: landbouwers en onderzoekers vinden elkaar in het creëren van kennis en innovatie' die plaatsvond op 6 december 2012 in Leuven.

Pages

Subscribe to laatste nieuws