laatste nieuws

De ERA-Netten SUSFOOD2 (SUStainable FOOD production and consumption) en FOSC (Food Systems and Climate) vormen een network van 13 financieringsinstanties uit 12 landen voor de lancering van een gezamelijke oproep voor het indienen van projecten met als doel bij te dragen tot innovatieve oplossingen voor veerkrachtige, klimaatslimme en duurzame voedselsystemen.

Voor de tweede maal werd vanuit NOBL - samen met Bioforum, Boerenbond, CCBT en het Departement Landbouw en Visserij - de meest verdienstelijke thesis geselecteerd met relevantie voor de biologische landbouw  in Vlaanderen. UGent-student Rembrandt Perneel won, met  de ontwikkeling van een (semi) autonoom, modulair robotplatform dat kan worden ingezet voor onkruidbestrijding op kleinschalige bedrijven en dus een ondersteunende rol kan spelen in het uitvoeren van arbeidsintensieve taken. Voor zijn thesis ging hij samen met CSA bedrijven aan de slag.

Het European Joint Programme “EJP SOIL - Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils” omvat 24 landen  met een algemene doelstelling om duurzame oplossingen voor landbouwbodembeheer aan te reiken die bjdragen tot belangrijke maatschappelijke uitdagingen waaronder klomaatverandering en de toekomstige voedselvoorziening. Eind april lanceerde het consortium een eerste externe oproep voor onderzoeksprojecten.

 

De Plaatselijke Groepen van de regio’s Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Grensregio Waasland lanceerden op 12 maart een oproep voor LEADER-projecten. Daarnaast wordt er een tweede oproep gelanceerd met de ongebruikte middelen van de afgelopen programmaperiode 2014-2020.