laatste nieuws

Kan een verbeterd bodembeheer de biodiversiteit in de bodem verrijken, en zo de stabiliteit en de weerbaarheid van de landbouw verbeteren? Dat is de centrale vraag binnen het project SoildiverAgro. Door die vraag te beantwoorden willen we bijdragen aan het oplossen van de economische, sociale en milieutechnische uitdagingen binnen de landbouw. Door de interactie tussen bodembiodiversiteit en gewassen te bevorderen, verbetert immers de plantengezondheid, -groei en –ontwikkeling, zijn minder externe inputs nodig en levert de landbouw meer ecosysteemdiensten.

ILVO is op zoek naar een doctoraatsstudent voor een H2020 project over welzijn van varkens en pluimvee gehouden onder biologische en vrije-uitloopsystemen. Meer informatie over de vacature vind je hier.

Solliciteren kan tot 15 februari 2020.

De EIP-AGRI Focus Group on 'New feed for pigs and poultry' onderzocht veelbelovende nieuwe bronnen en strategieën om de druk op natuurlijke hulpbronnen voor het voeren van varkens en pluimvee te verminderen. De Focus Group identificeerde en analyseerde vijf potentiële nieuwe mogelijkheden als voeder gericht op het economisch potentieel, voedingswaarde en duurzaamheid: bakkerijproducten, groene biomassa, insecten, microalgen en eencellige eiwitten. Hierbij duiden ze op de extra uitdagingen voor de biologische landbouw.

EIP-Agri Service point bracht in 2019 in een overzichtelijke fact sheet het lopende onderzoek rond ecologische benaderingen en biologische landbouw in het Horizon 2020 Societal Challenge 2 werkprogramma samen.

Een rendabele gangbare en biologische quinoa-teelt uitrollen in Vlaanderen, mét behoud van het “groene imago” van dit gewas en zónder gebruik van pesticiden en/of herbiciden. Dat is het doel van het pas gestarte QUILO (QUINOA LOKAAL).

In december 2019 publiceerde EIP-AGRI  Service Point enkele conclusies van de workshop 'Cropping for the future: networking for crop rotation and crop diversification' in een rapport. Deze workshop vond plaats op 4 en 5 juni 2019 in Almere (Nederland).

22 financierende organisaties uit 19 - voornamelijk Europese - landen voorzien samen met de Europese Commissie een budget van >20 miljoen euro voor een gezamenlijke oproep in het kader van het ERA-NET ICRAD (International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases), dat verder bouwt op het succesvolle werk van 2 vorige ERA-NETTEN (EMIDA en ANIWHA), alsook op het netwerk over diergezondheid STAR-IDAZ (FP7).

Een gezamenlijke ERA-NET cofund-oproep werd geopend in het kader van het nieuwe ICT-AGRI FOOD-netwerk, dat zich toespitst op onderzoek naar ‘ICT-enabled agri-food systems’. Het doel van deze oproep is om de Europese agri-food systemen te transformeren naar meer duurzame, weerbare, transparante en meer rechtvaardige systemen.

De projectvoorstellen moet passen binnen 1 van volgende thema’s, die nader toegelicht worden in de oproeptekst

In het COREOrganic Cofund project DOMINO wordt de mogelijkheid geëvalueerd voor het gebruik van levende mulch in wijn- en boomgaarden. Naast verschillende voordelen, worden ook enkele zwakke punten van de techniek onderzocht en technische tips voor de toepassing in de praktijk meegegeven.

Auteurs: Elodie MERLOT (INRA), Armelle PRUNIER (INRA), Maud PAUWELS (INRA),  & Catherine BELLOC (INRA)

Uit onderzoek met als doel de praktijk op Franse biologische varkensbedrijven te beschrijven met betrekking tot het suppleren van biggen met ijzer bij de geboorte, blijkt dat ijzer suppliëren van biggen bij de geboorte noodzakelijk is wanneer de biggen binnen in de stal opgroeien maar niet wanneer ze in de buitenloop opgroeien.

Biggen opgegroeid in een biologische buitenloop

Pages

Subscribe to laatste nieuws