laatste nieuws

Binnenkort lanceert het ERA-NET Cofund ICT-AGRI-FOOD een gezamenlijke call over data-gedreven agrovoedingssystemen. Deze oproep richt zich tot onderzoekers en ingenieurs en bij uitbreiding alle sectoren uit de ganse agrovoedingsketen.

De oproep zal gefinancierd worden door 29 instituten uit  22 landen, 3 Europese regio’s en de Europese commissie en heeft een totaal budget van meer dan 20 miljoen EURO. Voor Vlaanderen stellen EV-ILVO, VLAIO en FWO budgetten ter beschikking aan Vlaamse partners om deel te nemen in projectconsortia.

Het Horizon 2020 Work Programme 2018-2020 werd officieel opengesteld op 15 oktober 2019. Het definitieve programma vind je hier. Deadline voor indiening van projecten (1 stage en 2 stage projecten) is op 22 januari 2020.

Enkele topics waarin biologische productie expliciet vermeld is:

In september werd in Parijs (bij het INRA) het Europese Horizon 2020 project PPILOW afgetrapt. Tijdens de startdag van deze driedaagse kick-off meeting werden de grote lijnen voorgesteld voor het brede publiek. Vervolgens werden de plannen voor het eerste werkjaar geconcretiseerd en onderling afgestemd.

Dit project (voluit Poultry and PIg Low-input and Organic production systems’ Welfare), waarbij ILVO en BioForum Vlaamse partners zijn in een consortium van 23 Europese organisaties, loopt 5 jaar en wil kijken naar hoe in de biologische en andere vrij uitloop-systemen het welzijn van kippen en varkens verder  verbeterd kan worden.

In de beide biologische serrecompartimenten van PCG lagen in 2019 proeven aan waarbij het potentieel van vanggewassen en tussenteelten ter beheersing van Meloidogyne spp. (wortelknobbelaaltjes) bekeken wordt. Deze proeven maken deel uit van het onderzoek binnen het VLAIO LA-traject ‘Beheersing van Meloidogyne spp. in intensieve biologische vruchtgroenteteelt in kas’.

CORE Organic vierde op 1 oktober 2019 zijn 15e verjaardag. De partners binnen dit ERA-NET bundelen al 15 jaar lang hun krachten om het onderzoek voor de biologische landbouw- en voedingssector in Europa te versterken.

Verenigingen die erkend zijn als centrum voor de sensibilisering rond meer duurzame landbouw, kunnen tot en met 18 oktober 2019 demonstratieprojecten indienen bij het Departement Landbouw en Visserij.  

Er zijn vier mogelijke thema’s: “MAP6 en Bodemkwaliteit”, “Goede veehouderijpraktijken in functie van preventieve gezondheidszorg”, “Dierenwelzijn: beperking van niet-routinematig toegelaten ingrepen” en “Mechanische onkruidbestrijding – alternatieven voor de huidige chemische onkruidbestrijding”.

Horizon 2020 is de grootste bron van publieke overheidsfinanciering voor onderzoek en innovatie van de Europese Commissie. Het budget voor maatschappelijke uitdagingen (Societal Challenge 2 (SC2)) voor  ‘Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research and the bioeconomy’ bedraagt nabij de 3.7 miljard € voor 2014-2020. Via de SC2 beoogt H2020 oplossingen te creëren voor uitdagingen die land- en bosbouwer momenteel ondervinden.

Binnen het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) keurde het Departement Landbouw en Visserij opnieuw 5 operationele groepen goed. Ondertussen zijn de eerste groepen van start gegaan. In een operationele groep zoeken onderzoekers en land- en tuinbouwers samen naar innovatieve oplossingen voor problemen en uitdagingen in de landbouw.

Het COREOrganic Cofund en het SUSFOOD2 ERA-NET bundelen hun krachten en lanceerden op 2 september 2019 een gezamenlijke call voor onderzoeksprojecten binnen het thema ‘Towards sustainable and organic food systems’. Vanuit Vlaanderen financieren het Departement Landbouw en Visserij (Dept L&V) en het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)  Vlaamse onderzoekers en bedrijven binnen transnationale projectconsortia. De finale versie van de call en de guidelines vind je hier.

De 9de oproep voor projectaanvragen LA-trajecten is opengesteld. De uiterste datum voor indiening is dinsdag, 3 december 2019.

Pages

Subscribe to laatste nieuws