laatste nieuws

Kan de biologische glastuinbouw veerkrachtig en minder intensief zijn?  Een nieuwe video van het COREOrganic Cofund project Greenresilient belicht drie innovatieve technieken die getest worden door de partner Groupe de Recherche en Agriculture Biologique (GRAB) in het Greenresilient experiment in Frankrijk:

ILVO zet zijn schouders onder een living lab agro-ecologie en biologische landbouw, kortweg LLAEBIO. Doel is dat landbouwers, onderzoekers en voorlichters, en de brede maatschappij via het LLAEBIO de weg vinden naar informatie, samenwerking en werkbare systemen. Voor de informatie- en contactfunctie wordt een centrale website gelanceerd: namelijk https://www.llaebio.be.

Living labs zijn kennishubs en tegelijk draaischijven waar ondernemers en organisaties in co-creatie met onderzoekers kunnen werken aan innovatie. Marion Liberloo (LLAEBIO coördinerend team op ILVO): ‘Dat principe passen wij toe door binnen LLAEBIO samenwerking te faciliteren met alle geïnteresseerde partners. Er komen allerlei activiteiten ter ondersteuning van het onderzoek, de kennisdeling en de innovatie rond agro-ecologie en bio.’ In functie van de activiteit brengt het living lab de nodige expertise samen, steunend op bestaande structuren in de biologische en conventionele landbouw. Zo werkt o.a. NOBL samen met zijn partners nauw samen met het LLAEBIO.

Het COREOrganic ERANet bekroonde de projecten FertilCrop en TILMAN-ORG als beste CORE Organic projecten uit een totaal van 33 projecten die de voorbije 15 jaar vanuit het ERAnet gefinancierd werden.

De prijs werd uitgereikt tijdens het recente CORE Organic 15th Anniversary Event, dat plaatsvond op 10 december in Bonn, Duitsland. Andreas Fliessbach, die FertilCrop* coördineerde, en Paul Mäder, die TILMAN-ORG* coördineerde, ontvingen de prijs, die werd geselecteerd op basis van vijf criteria:

Bij de cel Contractueel Onderzoek van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kunnen opnieuw thematische (RT), vrije (RF) en transnationale Euphresco (RI) onderzoeksprojecten ingediend worden voor het dienstjaar 2021.

Meer informatie over deze oproep vind je via: http://www.health.belgium.be/nl/contractueelonderzoek onder de link “openstaande oproepen”.

Het ERA-Net SusCrop (Sustainable Crop production) lanceert een 2e oproep voor transnationale onderzoeksproject met topics die zeker ook kansen bieden voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding!

TPOrganics publiceerde in december een herziening van zijn strategische onderzoeks- en innovatieagenda voor de biologische landbouw en agroecologie. Het document beschrijft onderzoeks- en innovatieprioriteiten voor de biosector in Europa tot 2027. Met deze prioriteiten wil TPOrganics ervoor zorgen dat onderzoek en innovatie voor de biologische sector verder een plaats krijgt onder Horizon Europe. De biologische sector moet hierdoor in staat gesteld worden de noodzakelijke transitie naar een duurzame voedselproductie en landbouw in Europa te leiden.

De Plaatselijke Groep LEADER Grensregio Waasland lanceert een oproep naar ideeën voor koepelprojecten binnen de thema’s lokale voedselstrategieën en streekproducten, leefbare dorpen en streekidentiteit. De concrete inhoud van deze thema’s kan je vinden in de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Projectaanmeldingen moeten aansluiten bij tenminste één van de acties vermeld in de Lokale Ontwikkelingsstrategie.

De Plaatselijke Groep LEADER Vlaamse Ardennen lanceert een oproep naar ideeën voor koepelprojecten binnen de thema’s landbouw- en natuureducatie, leefbare dorpen en streekidentiteit.
Dit is meteen ook de laatste oproep van de huidige programmaperiode (2015-2020). Er is een budget voorzien van € 200.000 als cofinanciering en er geldt een maximaal cofinancieringspercentage van 65%

WAT ZIJN ‘KOEPELPROJECTEN’?

In een koepelproject

De Plaatselijke Groep LEADER Meetjesland lanceert een nieuwe oproep voor projecten die de leefkwaliteit op het platteland verbeteren. Het programma zet in op een aantal relevante thema's en acties die gebundeld zijn in de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Projectaanmeldingen moeten aansluiten bij tenminste één van deze acties.

Goudsbloem of Calendula officinalis is een plant die zijn oorsprong vindt in het Middellandse Zeegebied. Het is een plant die gekend is om zijn bloemen met medicinale eigenschappen. In het project “Goudsbloem: een gouden kans” willen we goudsbloem uitrollen als een rendabel dubbeldoelgewas in de gangbare en biologische landbouw met een lokale afzet van de bloemen en zaden.

Pages

Subscribe to laatste nieuws