laatste nieuws

De Vlaamse overheid maakt 300.000 euro vrij voor twee onderzoeksprojecten in de biologische landbouw. Eén van de onderzoeken focust op methaanonderdrukkend rantsoen bij herkauwers, het andere werkt rond natuurlijke vijanden in een bankerplant-systeem. Deze steun kadert binnen het Strategisch Plan Biologische Landbouw

Home

De oproep voor projectaanvragen LA-trajecten is opengesteld. De uiterste datum voor indiening is dinsdag, 30 november 2021 (12u).

Het GREENRESILIENT project ontwikkeld duurzame en veerkrachtige biologische en biodynamische groenteproductiesystemen in lage energie serres. Dit COREOrganic cofund project loopt stilaan ten einde. In twee video’s zetten de projectpartners enkele van hun gebruikte analysemethodes binnen het project in de kijker.

 
Het Transaé-programma loopt ondertussen al meer dan twee jaar. Sinds 2018 testen de bij het programma betrokken landbouwers innoverende technieken om de agro-ecologie te ontwikkelen. Vruchtbaarheid en leven in de bodem, weiden aangepast aan de noden van de dieren, alternatieve kalverperiodes ... Deze baanbrekende landbouwers hebben risico’s genomen, hun praktijken gewijzigd. Om deze resultaten mee te delen, werd voor de tussentijdse balans een tweetalige brochure opgemaakt.
 

De belangrijkste vraag die de discussies en activiteiten van de focus group Sustainable beef production leidde, was "Hoe kunnen rundvleesproductiesystemen op basis van gras, gebaseerd op agro-ecologische principes, duurzaam blijven?". Bij de beantwoording van deze vraag hebben de deskundigen van deze FG "duurzame rundvleesproductie op basis van gras" gedefinieerd als een soort productie die is gebaseerd op de agro-ecologische beginselen van ecologische, economische en sociale duurzaamheid en voor runderen die voornamelijk grasgevoerd zijn en waar mogelijk op weilanden worden begraasd gezien de bodem- en klimaatomstandigheden

 

MEPs approve the new Horizon Europe research and innovation programme :  Aeneas

Op 25 oktober werd het Horizon Europe Work Programme 2022 officieel opengesteld.

 


Op 15 februari gingen een aantal nieuwe CCBT-projecten van start, die de komende twee seizoenen zullen lopen. De thema’s zijn opnieuw gekozen door de biologische deelsectoren zelf, en dus heel divers. Van biologische meloenen, over klimaatrobuuste voedergewassen tot ecoploegen!

Eind vorig jaar liepen weer een hele reeks CCBT-projecten af, uitgevoerd door praktijkcentra in samenwerking met de verschillende bio-sectoren. Tijdens het Mini-symposium van vorige week werden de resultaten voorgesteld. De presentaties en verslagen zijn intussen beschikbaar!