laatste nieuws

Urs Niggli was sinds 1990 directeur van FiBL Zwitserland en op 1 april droeg hij de functie over aan Knut Schmidtke, Lucius Tamm en Marc Schärer.

Het agroecologie team van de FAO bracht meer dan 100 artikels samen waarin de effecten van COVID-19 op voedselsystemen bestudeerd worden met in sommige gevallen een specifieke focus op een agroecolgoische benadering. Meer informatie zie FAO COVID-19 website

Bron: Agroecology Newsletter FAO - May 2020

De Europese Commisie publiceerde eind mei zijn Farm to Fork strategie als onderdeel van de Europese Green Deal. De Europese Green Deal is het overkoepelende beleidskader van de Europese commissie met als doel Europa klimaatneutraal te maken tegen 2050. In de Farm to Fork strategy wordt een specifieke rol voor biolandbouw als een van de hoekstenen voor een Europe gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem naar voorgeschoven.

 

Op 10 jaar tijd is het aantal biolandbouwers in Vlaanderen verdubbeld tot 562. In 2019 ging het om een groei van 9%. Ook de biologische veestapel en de oppervlakte groeit verder aan. Er zijn meer bedrijven actief in de bereiding, verdeling, invoer, uitvoer en verkoop van bioproducten en de bioconsumptie stijgt met 5%. De gegevens staan in het jaarlijkse biorapport van het Departement Landbouw en Visserij.

Wie treedt in de voetsporen van Tim Decuypere en dingt mee naar de prijs voor de beste thesis voor biologische en agro-ecologische landbouw en voeding?

In 2020 zal het Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw en voeding voor een tweede maal een prijs uitreiken voor de beste thesis biologische en agro-ecologische landbouw en voeding.

Ben je student en schrijf je een thesis die relevant is voor de biologische landbouw en voeding, ding dan mee naar deze prijs en stel je kandidaat.

Deze oproep wil onderzoeksorganisatie(s) stimuleren om hun kennis collectief te verspreiden en valoriseren bij een ruime groep van ondernemingen. Meld jouw COOCK-project aan voor 2 juni 2020.

Europese boeren worden geconfronteerd met toenemende uitdagingen, waaronder klimaatverandering. Agro-ecologische praktijken kunnen hen helpen duurzamere en veerkrachtigere landbouwsystemen te ontwikkelen die stabiele opbrengsten combineren met verbeterde biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Een nieuwe EIP-AGRI brochure over agro-ecologie biedt inspiratie vanuit operationele groepen en andere innovatieve projecten die oplossingen creëren aangepast aan de lokale behoeften en aan de omstandigheden op het bedrijf.

Met het oog op de voorbereiding van het eerste Work Programme binnen Horizon Europe, bereidde TPOrganics een Position Paper voor dat prioritaire uitdagingen beschrijft gebaseerd op zijn Strategic Research & Innovation Agenda.

Kan de biologische glastuinbouw veerkrachtig en minder intensief zijn?  Een nieuwe video van het COREOrganic Cofund project Greenresilient belicht drie innovatieve technieken die getest worden door de partner Groupe de Recherche en Agriculture Biologique (GRAB) in het Greenresilient experiment in Frankrijk:

Pages

Subscribe to laatste nieuws