laatste nieuws

Eind 2019 liepen 4 CCBT-projecten af. Hieronder vatten we even samen wat de belangrijkste resultaten waren en waar u de verslagen kan vinden.

Eerder dit jaar gingen zes nieuwe CCBT-projecten van start. De thema's zijn opnieuw heel divers, omdat elke deelsector met verschillende vragen zit. Een groter project over irrigatie in de groenteteelt zal ongetwijfeld ondersteuning bieden in geval we opnieuw droge periodes moeten trotseren. Deze praktijkgerichte projecten kaderen in de jaarlijkse subsidie voor praktijkonderzoek voor de biologische landbouw. 

Van 1- 7 juli 2020 kon online het European Organic Congress worden gevolgd. Tijdens deze drie digitale dagen kwamen verschillende EU en nationale beleidsmakers en experts aan het woord over recente beleidsontwikkelingen en visies met betrekking tot biologische landbouw in Europa.

Het ROADMAP project ‘Rethinking of Antimicrobial Decision-Systems in the Management of Animal Production’ heeft als algemeen doel de transitie naar een verstandig gebruik van antimicrobiële middelen (AMU) in de dierlijke productie in verschillende contexten te bevorderen om zo antimicrobiële resistentie (AMR) te beheren. Hierbij gaat men ervan uit dat er geen ‘one-size-fits-all’ oplossing bestaat. Verschillende strategieën zijn nodig om rekening te houden met de lokale omstandigheden die worden bepaald door sociale, economische, technische en institutionele variabelen.

Om nieuwe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, bundelden de ERAnetten CORE Organic en SUSFOOD2 hun krachten in een gezamenlijke transnationale projectoproep ‘Towards sustainable and organic food systems’ in 2019. Het netwerk bestaat uit 21 financieringsorganen uit 18 landen of regios en zette ongeveer 9,5 miljoen € voor transnationaal onderzoek in.

Tot 29 oktober 2020 (12:00 's middags) kunnen Cost action-voorstellen die bijdragen aan de wetenschappelijke, technologische, economische, culturele of maatschappelijke kennisontwikkeling en ontwikkeling van Europa  ingediend worden . Multi- en interdisciplinaire voorstellen worden sterk aangemoedigd.

De oproep voor projectaanvragen LA-trajecten is opengesteld. De uiterste datum voor indiening is dinsdag, 1 december 2020 (12u).

Het Departement Landbouw en Visserij doet in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van projectvoorstellen van operationele groepen.

Het Living Lab Agroecologie en biologische landbouw wil mensen met elkaar verbinden als één van de missies van het living lab.

Ben jij een persoon of organisatie die expertise heeft in agroecologie en/of biologische landbouw en/of heb je interesse in het Living Lab Agroecologie en biologische landbouw?

In zijn recentste nieuwsbrief (mei 2020) deelt het CORE Organic ERA-net nieuws uit lopende onderzoeksprojecten gefinancierd binnen het COREOrganic Cofund programma. De onderzoeksprojecten zijn ondertussen halverwege hun projectduur en delen de eerste resultaten.

In de nieuwsbrief komen volgende projecten aan bod:

Greenresilient

Pages

Subscribe to laatste nieuws