laatste nieuws

De Europese Commissie stelt in een nieuw Europees Biologisch Actieplan 2021-2027 23 acties voor om de vraag en het vertrouwen van consumenten te verbeteren, de conversie te stimuleren, de volledige waardeketen te versterken en de bijdrage van de biologische sector aan de duurzaamheids- en milieu-uitdagingen te verhogen.

Het Departement Landbouw en Visserij doet ook een oproep voor Europese Innovatiepartnerschappen (EIP). Operationele groepen waarin landbouwers en onderzoeksinstellingen samen innovatieve oplossingen zoeken voor concrete problemen of opportuniteiten in de landbouwbedrijfsvoering worden ondersteund.

FOD Volksgezondheid

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kent toelagen toe voor wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het beleid inzake voedselveiligheid en dieren- en plantengezondheid. Alle Belgische onderzoeksinstellingen kunnen op deze oproep inschrijven. De organisatie van de oproep en het beheer van de selectieprocedure is in handen van de cel Con

Submit COST Action proposal | Information on COST Open Call

Tot 29 oktober 2021 (12:00 's middags) kunnen Cost action-voorstellen die bijdragen aan de wetenschappelijke, technologische, economische, culturele of maatschappelijke kennisontwikkeling en ontwikkeling van Europa  ingediend worden

Het huidig programma (2014-2020) wordt met 2 jaar verlengd. Ook in 2021 en 2022 wordt het dus mogelijk subsidies aan te vragen voor plattelandsprojecten.

Innovation is changing the way food is produced, processed, traded and consumed and building more resilient and robust food systems. Both digital technologies and innovative practices for growing food have the potential to transform food systems, providing smallholder farmers with a better future, making farming more sustainable and ultimately closing the digital gap between developed and developing countries.