laatste nieuws

Biodiversa+, het Europese Biodiversity Partnership, kondigt zijn eerste gezamenlijke oproep voor transnationale onderzoeksvoorstellen voor 2021 -2022 ‘ Ondersteuning van biodiversiteit en bescherming van ecosystemen over land en zee’ (“Supporting biodiversity and ecosystem protection across land and sea”) aan.

Logo Vlaanderen is landbouw en visserij

Op voorstel van minister Crevits keurde de Vlaamse Regering in kader van het plan Vlaamse Veerkracht volgende drie projectoproepen goed: ‘realisatie eiwitstrategie’, hergebruik restwater’ en 'samenwerking en digitalisering in de land- en tuinbouwsector’.

Het consortium Agroforestry Vlaanderen lanceert een warme oproep om een (zeer korte) bevraging in te vullen. Het agroforestry landschap in Vlaanderen evolueert voortdurend, en via deze vragenlijst wil het consortium goed in beeld krijgen wat er het afgelopen seizoen (najaar 2020 – zomer 2021) is gerealiseerd of aangepast. Ze evalueren dus niet louter de toename aan nieuw agroforestry areaal, maar ook het invoeren van (kleine of grote) veranderingen op het veld of het bedrijf

.

In 5 thematische dagen (1 dag per week)  biedt Landwijzer vzw een cursus aan waarin agro-ecologische systeembenadering van de biologische landbouw centraal staat.

De Vlaamse overheid maakt 300.000 euro vrij voor twee onderzoeksprojecten in de biologische landbouw. Eén van de onderzoeken focust op methaanonderdrukkend rantsoen bij herkauwers, het andere werkt rond natuurlijke vijanden in een bankerplant-systeem. Deze steun kadert binnen het Strategisch Plan Biologische Landbouw

Home

De oproep voor projectaanvragen LA-trajecten is opengesteld. De uiterste datum voor indiening is dinsdag, 30 november 2021 (12u).

Het GREENRESILIENT project ontwikkeld duurzame en veerkrachtige biologische en biodynamische groenteproductiesystemen in lage energie serres. Dit COREOrganic cofund project loopt stilaan ten einde. In twee video’s zetten de projectpartners enkele van hun gebruikte analysemethodes binnen het project in de kijker.

 
Het Transaé-programma loopt ondertussen al meer dan twee jaar. Sinds 2018 testen de bij het programma betrokken landbouwers innoverende technieken om de agro-ecologie te ontwikkelen. Vruchtbaarheid en leven in de bodem, weiden aangepast aan de noden van de dieren, alternatieve kalverperiodes ... Deze baanbrekende landbouwers hebben risico’s genomen, hun praktijken gewijzigd. Om deze resultaten mee te delen, werd voor de tussentijdse balans een tweetalige brochure opgemaakt.
 

De belangrijkste vraag die de discussies en activiteiten van de focus group Sustainable beef production leidde, was "Hoe kunnen rundvleesproductiesystemen op basis van gras, gebaseerd op agro-ecologische principes, duurzaam blijven?". Bij de beantwoording van deze vraag hebben de deskundigen van deze FG "duurzame rundvleesproductie op basis van gras" gedefinieerd als een soort productie die is gebaseerd op de agro-ecologische beginselen van ecologische, economische en sociale duurzaamheid en voor runderen die voornamelijk grasgevoerd zijn en waar mogelijk op weilanden worden begraasd gezien de bodem- en klimaatomstandigheden